Seminar for Kirsti Strøm Bull - 70 år

I anledning professor Kirsti Strøm Bulls 70-års dag avholdes et seminar med faglige og personlige bidrag fra kolleger og tidligere stipendiater.

Professor Kirsti Strøm Bull fyller 70 år

Program

0945-1000 Kaffe/te - Velkommen

1000-1120 Faglige bidrag

 • Thor Falkanger - "Leie av skog"
 • Tone Sverdrup - "Familieretten - basert på markedets logikk?"
 • Marit Halvorsen - "En reise i Kirsti Strøm Bull-land: Om forskningsetikk"
 • Erik Røsæg - "Private "grunnbøker"

1120-1130 Pause

1130-1250 Faglige bidrag

 • Dag Michalsen - "Rettshistorie og rettsforskning"
 • Ola Mestad - "Feirar Høgsterett jubileum i feil år?"
 • Maria Astrup Hjort - "Historiske linjer i den skandinaviske prosessretten - om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser"
 • Vibeke Blaker Strand - "Om betydningen av Grunnloven § 98"

1250-1310 Pause med lunsj

1310-1350 Personlige hilsener

 • Carsten Smith
 • Merete Havre
 • Tone Wærstad
 • Katrine Broch Hauge
 • Hadi Strømmen Lile

1350-1400 Pause

1400-1520 Faglige bidrag

 • Nikolai Winge - "Konsekvensutredninger og reindrift"
 • Øyvind Ravna - "Reindriftsloven, reintallsreduksjoner og menneskerettigheter"
 • Susann Skogvang - "Samenes rettssikkerhet anno 2015"
 • Anne Hellum - "Sedvaneretten i globaliseringens tid"

Avslutning

Publisert 7. apr. 2015 15:41 - Sist endret 3. juli 2015 10:33