Lojalitetsplikten i selskapsretten - særlig om aksjonærenes lojalitetsplikt overfor selskapet og hverandre

IFPs seminarrekke / Selskapsrettsforum

Seminaret vil være et kombinert "Selskapsrettsforum" og et seminar som inngår i Institutt for privatretts revitaliserte seminarrekke.

Seminaret er åpent for alle interesserte. Påmelding.

"Kjerka", Domus Media Vest

Foto: Eva Dobos

Tema og innleder

Aksjonærene står ofte i et kontraktsforhold med hverandre og selskapet. Temaet for foredraget er hvilket gjennomslag den alminnelige lojalitetsplikten i kontraktsforhold har i slike kontrakter på aksjeselskapsrettens område, som preges av detaljert lovgivning og hvor særskilte grunnleggende hensyn gjør seg gjeldende.

Førsteamanuensis Margrethe Buskerud Christoffersen innleder. Det blir anledning til spørsmål og diskusjon etter foredraget.

Om seminaret

Ansvarlig for dette tredje seminaret i vår revitaliserte seminarrekke for IFP er forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø. Seminaret vil være et kombinert Selskapsrettsforum og inngå i Institutt for privatretts seminarrekke.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser.

Invitasjon til mottakelse i etterkant av seminaret

I forlengelsen av seminaret 22. september blir det en mottakelse med enkel bevertning i Viggo Hagstrøms sal for ansatte og seminardeltakere.

 

Publisert 27. aug. 2015 15:34 - Sist endret 24. feb. 2016 12:53