IFPs seminarrekke - Direktivet om private erstatningskrav

Gjennomføringen i norsk rett av direktivet om private erstatningskrav ved overtredelser av konkurransereglene (erstatningsdirektivet 2014/104/EU).

Seminaret er det første i en revitalisering av Institutt for privatretts seminarrekke. Fortrinnsvis vil vi arrangere to seminarer hvert semester og seminarene er åpne for alle interesserte.

Markering av IFPs stiftelsesdag -  I forlengelsen av seminaret inviteres til mottagelse i anledning Instituttets stiftelsesdag i Viggo Hagstrøms sal.

"Kjerka", Domus Media Vest

Foto: Eva Dobos

Tema og innledere

Erstatningsdirektivet stiller krav til nasjonal rett med formål å effektivisere og harmonisere reglene for håndheving av private erstatningskrav som følge av brudd på konkurransereglene i medlemsstatene. Direktivets krav vil medføre behov for endringer i norsk erstatningsrett, sivilprosess og i reglene om foreldelse. Hvordan kan vi i norsk rett best håndtere en slik særregulering av visse typer erstatningskrav? Får vi en egen erstatningsrett for konkurransekravene?

Professor Erling Hjelmeng, førsteamanuensis Eirik Østerud og førsteamanuensis Inger Ørstavik innleder. Diskusjon.

Om seminaret

Ansvarlig for dette første seminaret i vår revitaliserte seminarrekke for IFP er forskergruppen MIC - Marked, innovasjon og konkurranse. Seminaret samordnes med Forum for Konkurranserett.

Invitasjon til markering av IFPs stiftelsesdag

I forlengelsen av seminaret 10. mars blir det en markering av Instituttets stiftelsesdag (tidligere Arnholms minneforelesning) med tapas og behørig drikke i Viggo Hagstrøms sal for ansatte og seminardeltakere. Alle ansatte oppfordres til å delta selv om de ikke har anledning til å være med på seminaret.

Påmelding

Påmelding for seminar og/eller mottakelse - frist 2. mars.

 

Merk! Inngang til Kjerka er via Aulakjelleren/kantina. Ta heis/trapp opp til 2. etg.

 

Publisert 21. jan. 2015 16:21 - Sist endret 24. feb. 2016 12:54