Ugyldighetsseminar

Andre seminar med presentasjon av bidrag til "Ugyldighet i formueretten - minnebok for professor dr.juris Viggo Hagstrøm"

 

Alle innledere vil kort presentere sin artikkel og det vil deretter bli tid for diskusjon.

Et "briefing paper" på ca 3000 ord (kortversjon av artikkel) vil bli distribuert til påmeldte deltakere 1 uke før seminaret. Dette forutsettes lest før seminaret.

 

Merk! Seminaret kun er for inviterte deltakere.

Publisert 21. jan. 2015 12:57 - Sist endret 8. mai 2015 15:15