Hemmelighold og legemiddelpriser

Seminaret tar opp spørsmålet om hemmelighold og offentlighet i offentlige legemiddelinnkjøp. Det ser både på praksis ved innkjøpsavtaler for dyre medikamenter med én patentholder i en faktisk monopolsituasjon og praksis ved innkjøp hos LIS og HINAS.

Program

08.45 Registrering /Kaffe/te
09:00 Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet - Åpningsinnlegg
09:30 - 10:30 Panel 1
Hemmelighold og offentlighet i offentlige legemiddelinnkjøp: Nye dyre medikamenter med én patentholder i faktisk monopolsituasjon.
10:30 - 10:45 Pause - Kaffe/te
10:45 - 12:00

Panel 2
Offentlighet eller hemmelighold for legemiddelinnkjøp og praksis hos LIS og HINA

Blant paneldeltakerne er lege og leder av legemiddelkomitéen i Vestre Viken, Einar Husebye, Apotekforeningens direktør Per Lund, leder av juridisk avdeling i Legeforeningen Lars Duvaland og Torfinn Aanes fra Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)
 

Påmelding

Vennligst registrer din påmelding via nettskjema innen 7. juni.


Adkomst - Kjerka

Vennligst bruk inngangen fra Kantinen i Domus Media. Ta heis/trapp opp til annen etasje.

 

 

 

Publisert 3. juni 2016 14:25 - Sist endret 26. aug. 2016 17:17