Lucy Smiths barnerettighetsdag

Lucy Smiths barnerettighetsdag skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevist forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Lucy Smith

Foto: UiO

Program og påmelding

Mer informasjon og påmelding til Lucy Smiths barnerettighetsdag. http://www.barnerettighetsdagen.no/

Hovedtemaer i programmet

  • Generelt om diskriminering
  • Elever med nedsatt funksjonsevne
  • Diskriminering av barn på grunn av kjønn og seksuell identitet
  • Etnisk diskriminering i barnevernet: Hensynet til kulturell bakgrunn og barnets beste

Om arrangementet

Barneombudet er hovedansvarlig for barnerettighetsdagen 2016. Et faglig utvalg bestående av representanter for de fire arrangørene, samt to eksterne deltakere, har bistått i utformingen av programmet.

Lucy Smith

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

 

 

Publisert 28. sep. 2016 09:26 - Sist endret 28. sep. 2016 09:38