Inspirasjonsseminar - Om Stockholm Center of Commercial Law og dialogen med instituttets brukergrupper

Institutt for privatrett inviterer til inspirasjonsseminar for å styrke dialogen med instituttets brukergrupper.  

Professor Jan Kleineman, grunnlegger av Stockholm Center of Commercial Law (SCCL) innleder om virksomheten ved Senteret. SCCL er fundert på en tanke om at moderne privatrettsforskning i større grad  enn tidligere må hente impulser fra og føre tettere dialog med det praktiske rettsliv. Professor Kleineman og SCCL er ledende i Norden når det gjelder dialog og samarbeid med domstolene, forvaltningen, næringslivet og advokatstanden.

Advokat Are Stenvik, fra advokatfirmaet BAHR, vil kommentere Jan  Kleinemans innlegg, sett fra en praktikers ståsted. 

Vi oppfordrer alle til å delta i diskusjonen om viktige utviklingstrekk for Instituttets videre liv.
 

Publisert 21. des. 2016 09:51 - Sist endret 17. mars 2017 09:40