print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 27. jan. 2015 10:00 - 15:00, Domus Nova, St.Olavs plass 5, 0130 Oslo, rom 540 (5.etg)

Skytjenester blir stadig mer populære, men de reiser en rekke juridiske problemstillinger. Seminaret er organisert i regi av forskningsprosjektet Coco Cloud med støtte fra EU. For nærmere informasjon se vår engelske webside.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men av hensyn til servering må alle deltagere registrere seg elektronisk her.

Begrenset antall plasser.

 

Tid og sted: 27. jan. 2015 10:00 - 15:00, Domus Nova, St.Olavs plass 5, 0130 Oslo, room 540 (5th floor)

Cloud computing now makes up a great deal of new IT spending for many consumers, businesses, and governments. The rise of cloud computing has been clouded by the perception that this type of IT outsourcing can imply legal risks.

Tid og sted: 28. jan. 2015 10:00 - 29. jan. 2015 13:00, Kjerka, Domus Media, Karl Johans gt. 47

Workshop for planning the new international project "Sustainable Market Actors".

By invitation only.

Tid og sted: 30. jan. 2015 10:15 - 11:00, Universitetets Aula, Karl Johansgt. 47

Cand. jur Markus Jerkø avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Alternative sannsynlighetsteorier i bevisteorien"

 

Tid og sted: 30. jan. 2015 11:15 - 15:00, Universitetets Aula, Karl Johansgt. 47

Cand. jur Markus Jerkø ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse.

Tid og sted: 5. feb. 2015 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47

- A Comparative Study of Wearing Apparel Firms

Presentation by guest researcher Doctor Idoya Ferrero-Ferrero, Universitat Jaume, Financial Economics and Accounting, Spain

Tid og sted: 10. feb. 2015 10:30 - 11. feb. 2015 15:15, Oslo Kongressenter

Den 10. og 11. februar 2015 er det igjen tid for eForvaltningskonferansen. AFIN er blant arrangørene. Fordeling av studentplasser kommer vi tilbake til etter nyttår. Her er programmet.

 

Tid og sted: 19. feb. 2015 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest

Innledning ved advokat Gudmund Knudsen, BAHR

Tid og sted: 5. mar. 2015 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47

Presentation by Research Assistant Astrid Iversen, Department of Private Law

Tid og sted: 10. mar. 2015 17:00 - 19:00, Kjerka, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest, 2. etg.

Gjennomføringen i norsk rett av direktivet om private erstatningskrav ved overtredelser av konkurransereglene (erstatningsdirektivet 2014/104/EU).

Åpent for alle interesserte.

Merk - Påmelding!

 

Tid og sted: 10. mar. 2015 17:00 - 19:00, Kjerka, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest, 2. etg.

Gjennomføringen i norsk rett av direktivet om private erstatningskrav ved overtredelser av konkurransereglene (erstatningsdirektivet 2014/104/EU).

Seminaret vil være et av flere kommende i Institutt for privatretts seminarrekke. Fortrinnsvis vil vi arrangere to seminarer hvert semester og seminarene er åpne for alle interesserte.

Tid og sted: 12. mar. 2015 12:00 - 13:00, Room: Lødrups kjeller, Karl Johans gate 47, Domus Media

Daniel Arnesson, Scandinavian Institute of Maritime Law will present his PhD-thesis.

Tid: 24. mar. 2015

Professor Tonia Novitz, University of Bristol, UK, vil holde en gjesteforelesning ved Institutt for privatrett.

Mer informasjon kommer senere.

Tid og sted: 24. mar. 2015 09:30 - 15:15, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest, Kjerka

Andre seminar med presentasjon av bidrag til "Ugyldighet i formueretten - minnebok for professor dr.juris Viggo Hagstrøm"

 

Tid og sted: 21. mai. 2015 12:00 - 13:00, Lødrups Kjeller, Domus Media Vest

Stipendiat ved Institutt for offentlig rett, Jon Christian Fløysvik Nordrum, vil presentere sin avhandling.

Tid og sted: 5. okt. 2015 09:00 - 8. okt. 2015 16:00, Kjerka, Karl Johans gate 47, Oslo

This annual PhD seminar will provide insights into topical issues in European and Nordic company and financial market Law.