Kommende arrangementer

Tid: 10. nov. 2016 09:00 - 11. nov. 2016 16:00

Den nordiske konferansen i rettsinformatikk vil i år holdes i Stockholm.

 

Tid og sted: 10. nov. 2016 09:30 - 14:00, Kjerka, Domus Media, Institutt for privatrett, Karl Johans gt. 47

Velkommen til seminar om matmarkedet. Seminaret inngår i vår serie Forum for konkurranserett. Tema vil være konkurransen på detaljistnivå og hvordan dette håndteres i konkurransesaker.

Juridisk og økonomisk ekspertise i konkurranseøkonomi og konkurranserett vil innlede om temaet.

Tid og sted: 10. nov. 2016 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Presentation by Roseanne Russell, Lecturer, Cardiff Law School, UK.

Open for all interested.

 

Tid og sted: 14. nov. 2016 12:00 - 13:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47

Presentation by Prof. Daniel J. Gervais, Vanderbilt University.

The interface between trade, IP and human rights has yet to be fully formed, both doctrinally and normatively.   With the emergence of investor-state dispute-settlement, the situation has become even more difficult to solve. Mechanisms developed in the state-to-state context may not work. The recent Lilly v Canada case illustrates the point.

 

Tid og sted: 14. nov. 2016 12:00 - 14:00, Møterom 312 (3.etasje), Domus Media Vest

This is a lunch-time seminar organized by the SMART project. By invitation only. Please contact Beate Sjåfjell if you are interested in attending.

Tid og sted: 15. nov. 2016 12:15 - 13:15, Domus Nova: Rom: 543

Spesifisering av rettsregler i praksis

Tid og sted: 17. nov. 2016 09:30 - 14:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo

Lucy Smiths barnerettighetsdag skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevist forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Tid og sted: 17. nov. 2016 11:30 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Senioradvokat Line Voldstad og advokatfullmektigene Caroline Sandberg og Morten Gullhagen-Revling, DLA Piper, innleder om temaet sosial dumping og offentlige anskaffelser i forbindelse med en artikkel de skriver om dette.

Åpent for alle.

 

Tid og sted: 29. nov. 2016 - 30. nov. 2016, "Kjerka", Domus Media, Karl Johans gate 47, Oslo

This conference intends to critically investigate life-cycle based governance and management, finance, accounting and reporting, as a means to achieve corporate sustainability.

 

Tid: 2. des. 2016 09:45 - 16:00

Temaet for årets konferanse er "Morgendagens personvern"

 

Tid: 13. feb. 2017 09:00 - 14. feb. 2017 15:00

eForvaltningskonferansen arrangeres 13. - 14. februar 2017.

Tid og sted: 9. mai 2017 - 10. mai 2017, Oslo

This conference invites scholars to consider the ways in which trade and investment law can promote and block sustainability.