Kommende arrangementer

Tid og sted: 6. jun. 2016 14:00 - 15:00, Rom 540 St. Olavs plass 5

"Mitigating Cybersecurity Risks from the Emerging Collision of International Trade Law and Internet Governance"

Tid og sted: 8. jun. 2016 09:00 - 14:00, Kjerka, Institutt for privatrett, Karl Johans gt. 47

Forskergruppen Marked, Innovasjon og Konkurranse ved Institutt for Privatrett inviterer til seminar om vederlag for immaterialrettigheter. Etter åndsverkloven dukker spørsmålet om beregning av et ‘rimelig vederlag’ opp i flere sammenhenger, og i forslaget til ny åndsverklov foreslås det innført en generell regel om at opphavsmannen (opphaveren) skal ha rett til "rimelig vederlag" ved rettighetsoverdragelse. For patenter, har arbeidstakeroppfinnelsesloven siden 1973 hatt regler om at arbeidstaker har krav på "rimelig godtgjøring" når arbeidsgiver overtar en oppfinnelse. Men hva er et "rimelig" vederlag? Og hvor langt på vei kan rettsregler egentlig si noe om verdsettelse av åndsverk og oppfinnelser?

Merk påmelding innen 1. juni.

Tid og sted: 9. jun. 2016 11:15 - 15:00, Gamle Festsal, Domus Academica

Cand. jur Eivind Furuseth vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:

"Forholdet mellom nasjonale omgåelsesregler og skatteavtaler."

Tid og sted: 16. jun. 2016 12:00 - 14:00, Rådhusbrygge 2

We are also this year pleased to invite to an end-of-term outing with our traditional Oslo fiord cruise.

We hope to see many of our scholars there, and we also have a limited number of seats reserved for other academics, students and practitioners. First come, first served, so register today!

Tid og sted: 17. jun. 2016 09:00 - 17:00, Kongsberg

Arbeidsrettsgruppens årlige seminar på Kongsberg.

Kun for inviterte deltakere.

Mer informasjon kommer senere.

Tid og sted: 27. jun. 2016 08:30 - 17:30, Gamle festsal

The conference will present and discuss some preliminary results from the project Sustainable tax governance in developing countries through global tax transparency - DeSTaT

Tid og sted: 20. sep. 2016 17:00 - 19:00, Kjerka, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest, 2. etg.

Presentation by Professor Pascal Ancel, University of Luxembourg.

This is a lecture in the Department of Private Law's revitalized seminar series.

The seminar is open for all interested and will count as obligatory post-qualifying education (obligatorisk etterutdanning) for lawyers.

Tid og sted: 10. okt. 2016 09:00 - 14. okt. 2016 16:00, Kjerka, Karl Johans gate 47, Oslo

This annual PhD seminar will provide insights into topical issues in European and Nordic company and financial market Law.

Tid: 10. nov. 2016 09:00 - 11. nov. 2016 16:00

Den nordiske konferansen i rettsinformatikk vil i år holdes i Stockholm. Mere info kommer!

Tid: 2. des. 2016 09:00 - 16:00

Årets Personvernkonferanse blir fredag 2. desember 2016. Mere info kommer!