print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 28. aug. 2014 10:15 - 11:00, Gamle Festsal, 1. etg DA

Cand. jur Hedvig Bugge Reiersen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Kravet om forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskaper – plikter og ansvar for styremedlemmene."

Tid og sted: 28. aug. 2014 11:15 - 15:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Hedvig Bugge Reiersen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aksjelovenes utdelingsbegrep

Tid og sted: 8. sep. 2014 - 9. sep. 2014, Gamle Logen

Avslutningskonferanse for IGOV2 prosjektet arrangeres i Gamle Logen 8. og 9. september. Konferansens tittel er ”Governance of the Domain Name System and the Future Internet: Legal, Political and Economic Challenges”.

Program og påmeldingsrutine finner du her.

Tid og sted: 8. sep. 2014 09:00 - 9. sep. 2014 17:00, Gamle Logen

The final symposium of the IGOV2 project will occur in Oslo, on 8-9 September.

 

Tid og sted: 9. sep. 2014 12:15 - 13:15, Rom 360, tredje etasje i Domus Nova, St. Olavs plass 5

Gjennom EFFEKT-programmet implementerte UDI en rekke nye IT-løsninger for digitaliserte rettsregler. En helt sentral leveranse var en ny Vedtaksmodul for vedtaksproduksjon basert på regelmotorteknologi.

Et hovedmål var å nyttiggjør seg ny teknologi uten å miste på kontrollen over rettsregler og myndighetsutøvelsen.

Tid og sted: 18. sep. 2014 12:00 - 13:00, Juridisk Eksamenssal, Domus Academica, Karl Johansgt. 47

Presentation by Juan Carlos Ochoa-Sanchez, Postdoctoral Researcher, Norwegian Centre for Human Rights

Tid: 25. sep. 2014

år er det 20 år siden de fem første studentene på hovedfaget i forvaltningsinformatikk ble etablert, og det skal selvsagt feires! For nå vil vi bare at alle holder av dagen, så vil mer informasjon komme etterhvert. Og hjelp oss gjerne med å spre det glade budskap til de som skal og bør inviteres!

Tid og sted: 30. sep. 2014 10:00 - 12:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47

Basang Wangdui er stipendiat med arbeidsplass hos Institutt for privatrett og tilknyttet via Nettverk for universitetssamarbeid Tibet-Norge.

Tirsdag 30. september 2014 presenterer han sitt doktorgradsprosjekt "A Comparative Study on Supervisory Role of the Boards in the EU, Selected European States and China"

Tid og sted: 30. sep. 2014 12:15 - 13:15, Rom 540, tredje etasje i Domus Nova, St. Olavs plass 5

Tirsdagskaffeseminar.

Presentasjon holdt av Harald Fredrik Os, Seniorrådgiver i Skattedirektoratet.

Mer informasjon kommer etterhvert.

Tid og sted: 6. okt. 2014 - 10. okt. 2014, Lødrups kjeller, Karl Johans gate 47, Oslo

This annual PhD seminar will provide insight and room for discussion on topical issues in European and Nordic company and financial market law. The programme, reading material and presentations for last year's seminar are available on the event website. PhD students interested in presenting at this year's seminar may contact Beate Sjåfjell for more information.

Tid og sted: 31. okt. 2014 09:00 - 17:00, Kjerka, Domus Media Vest

The conference will focus on recent developments concerning trade and foreign investment in the European Union. In particular, it will explore the extent of EU competence in the field of the CCP, the residual role of the Member States in respect of trade and investment, and the coverage and structural issues of future EU investment agreements.

Tid og sted: 5. des. 2014 09:15 - 17:15, HTW Berlin, University of Applied Sciences, Campus Treskowallee, VG 501, Treskowallee 8, 10318 Berlin, Germany

The seminar is organised by Professor Mads Andenæs, Department of Private Law, University of Oslo and Professor Gudula Deipenbrock, University of Applied Sciences, Berlin.

THE SEMINAR PARTICIPATION IS INVITATION ONLY Please contact : e-mail: gudula.deipenbrock@htw-berlin.de / mads.andenas@jus.uio.no