print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 25. nov. 2014 09:30 - 14:45, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest, Kjerka

Seminaret presenterer bidrag til "Ugyldighet i formueretten - minnebok for professor dr.juris Viggo Hagstrøm".

 

Tid og sted: 27. nov. 2014 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Eric Wiik er masterstudent og vil presentere sin avhandling.

 

Tid og sted: 1. des. 2014 09:00 - 15:45, “Kjerka”, Domus Media, Faculty of Law, Karl Johans gate 47, Oslo

The European Law Conference 2014.

Tid og sted: 1. des. 2014 16:00 - 17:30, “Kjerka”, Domus Media, Faculty of Law, Karl Johans gate 47, Oslo

We welcome all interested to the launch of the book The Greening of European Business under EU Law: Taking Article 11 TFEU Seriously, edited by Beate Sjåfjell and Anja Wiesbrock.

Tid og sted: 2. des. 2014 12:00 - 16:00, Kjerka, Domus Media vest, Det juridiske fakultet, Karl Johans gate 47, Oslo

I denne brukerrettede workshopen vil det bli lagt opp til en interaktiv diskusjon av mulighetene og begrensningene som ligger i dagens norske regelverk om offentlige anskaffelser, og hva som kan og bør gjøres for å integrere miljø- og sosiale hensyn bedre slik at praksis kan vris i en mer bærekraftig retning.

Tid og sted: 2. des. 2014 12:15 - 13:15, Rom 540, tredje etasje i Domus Nova, St. Olavs plass 5
Tid og sted: 4. des. 2014 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Vitenskapelig assistent ved IFP, Jenni Maria Nossum, presenterer sitt arbeid om "Styret og samfunnsansvar".

 

Tid og sted: 5. des. 2014 09:00 - 16:00, Hotell Bristol

Sosiale medier; sosialt ansvar og personvern

Tid og sted: 5. des. 2014 09:15 - 17:15, HTW Berlin, University of Applied Sciences, Campus Treskowallee, VG 501, Treskowallee 8, 10318 Berlin, Germany

The seminar is organised by Professor Mads Andenæs, Department of Private Law, University of Oslo and Professor Gudula Deipenbrock, University of Applied Sciences, Berlin.

THE SEMINAR PARTICIPATION IS INVITATION ONLY Please contact : e-mail: gudula.deipenbrock@htw-berlin.de / mads.andenas@jus.uio.no

Tid og sted: 8. des. 2014 09:00 - 11. des. 2014 12:00, Lødrups kjeller, Karl Johans gate 47, Oslo

This annual PhD seminar will provide insights into topical issues in European and Nordic company and financial market Law.

Tid og sted: 18. des. 2014 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47