Ledige stillingar ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet i Oslo er blant dei største i Europa. Vi har som mål å vere blant dei leiande juristmiljøa i Norden, og ha enkelte spissmiljø som hevdar seg i europeisk toppklasse.

Vitskapelege stillingar

Stilling som vitskapeleg assistent ved Institutt for privatrett

Teknisk-administrative stillingar

Error: Could not read feed url http://uio.easycruit.com/feed.rss?search_btn=true&search_position_type=24312&search_department_id=70123: Could not fetch object for cache entry with key "http://uio.easycruit.com/feed.rss?search_btn=true&search_position_type=24312&search_department_id=70123".

Stilling som vitskapeleg assistent

Ledige vit.ass.-stillingar vert lyste ut på fakultetet i februar og oktober kvart år for det komande semesteret. Andre studentstillingar vert lyste ut gjennom heile året.