Ledige stillinger som vitenskapelig assistent

Søknadsfrist 13. september 2017

Det lyses ut 3-4 stillinger som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett

Stillingene ønskes besatt med studenter som minst har avlagt eksamen på 3. studieår i ny studieordning (eller 3. avdeling eller profesjonsstudiets fellesdel), og som vil skrive masteravhandling innenfor instituttets fagområder. 

Prioriterte fagområder for masteravhandligene er familie- og arverett, personvern og informasjonssikkerhet, selskapsrett, regnskaps- og revisjonsrett, og rettsøkonomi, finansmarkedsregulering, menneskeretter i privatrett, erstatningsansvar for brudd på EMK og for brudd på Grunnloven, arbeidsrett. Andre fagområder kan også vær aktuelle.

Kandidatene skal i hovedsak skrive 60 studiepoengs oppgave, men unntaksvis kan 30 stp oppgave  være aktuell. Varighet for begge typer stillinger er 1 år. Vitass-ordningen innebærer at kandidatene skal være til stede på arbeidsplassen sin (IfP) i full arbeidstid.   

Det legges vekt på gode karakterer, men også på andre forhold. Det er en fordel om du behersker både norsk og engelsk godt, skriftlig og muntlig.

Lønnen utgjør kr 174.700 pr år i 50% stilling.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Instituttleder professor Trygve Bergsåker, tlf. 22 85 97 03, trygve.bergsaker@jus.uio.no  eller rådgiver Eva Dobos, tlf. 22 85 93 16, eva.dobos@jus.uio.no.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju 18.- 22. september 2017. Felles svarfrist for alle våre institutter er 26. september kl 12.

Elektronisk søkerskjema skal benyttes, og sendes pr. e-post til eva.dobos@jus.uio.no, eventuelt pr. post til Institutt for privatrett, Postboks 6706, St. Olavs plass 5, 0130 Oslo.

Publisert 24. aug. 2017 11:28 - Sist endra 30. aug. 2017 14:12