Organisasjon

Instituttledelsen består av instituttleder, nestleder og kontorsjef.

Instituttleder leder den faglige virksomheten ved instituttet og har fullt ansvar for hele instituttets virksomhet.

Kontorsjefen leder det administrative arbeidet ved instituttet, med støtte fra en avdelingsleder (administrativ nestleder).

Et valgt organ - instituttrådet - har en rådgivende funksjon.

Forskningsvirksomheten ved instituttet er organisert i en rekke ulike konstellasjoner på ulike nivåer, herunder forskergrupper, faggrupper, avdelinger og prosjekter.
 

Publisert 14. okt. 2009 15:27 - Sist endret 15. jan. 2013 16:31