Studier ved AFIN og SERI

AFIN og SERI tilbyr både studieprogrammer og undervisning i enkeltemner innen forvaltnings- og rettsinformatikk. På denne siden finner du mye nyttig informasjon om studietilbudene våre, men ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe.

Forvaltningsinformatoriske studieprogrammer

AFIN og Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN) tilbyr to studieprogrammer innen forvaltningsinformatikk, med mulighet for å velge enkeltemner. Felles for undervisningen er at den setter studentene i stand til å forstå vesentlige og aktuelle spørsmål vedrørende informasjonssamfunnet. Stikkord er blant annet elektronisk forvaltning, personvern, informasjonssikkerhet og informasjonsfrihet.

Bacherlorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet

Masterprogrammet Forvaltningsinformatikk

Innen rettsinformatikk tilbyr SERI et internasjonalt Masterprogram i Information and Communication Techology. Hovedmålet med programmet er å sette studentene i stand til å forstå sentrale juridiske problemstillinger i forbindelse med utviklingen i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Enkeltemner

Det finnes en oversiket over emner innen forvaltningsinformatikk på UiOs emnesider. Merk at det ikke undervises i alle emnene hvert semester. Noen emner har undervisning i vårsemesteret, og andre i høstsemesteret.

Rettsinformatiske enkeltemner på bachelornivå:

Masteroppgave ved AFIN eller SERI

Hvis du er masterstudent i rettsvitenskap og vil skrive masteroppgave innenfor rettsinformatikk, eller hvis du er masterstudent i forvaltningsinformatikk, kan du finne tips til oppgavetema i vår emnebank til masteroppgave.

Etterutdanning innen forvaltningsinformatikk

Avdeling for forvaltningsinformatikk tilbyr ansatte i offentlig forvaltning og andre interesserte et etterutdanningstilbud i "Forvaltningsinformatikk”. All undervisning har en tverrfaglig innretning, dvs. rettslige og informatiske aspekter blir behandlet parallelt og på integrerte måter. Også samfunnsvitenskapelige spørsmål vil bli viet oppmerksomhet, særlig vedrørende spørsmål om IKT og demokrati.

Publisert 17. des. 2009 12:45 - Sist endret 1. juni 2017 13:37