Ledige stillinger som Resepsjonsvakt - SERI

Det er  to stillinger ledig som Resepsjonsvakt på SERI for høsten 2014.

Arbeidstid kl 09.00 - 15.00 to dager pr uke. Lønnes i ltr 24, 35% stillingsbrøk.

 

Arbeidsoppgaver vil være følgende:

  •  Svare på generelle henvendelser i resepsjonen
  • Holde resepsjonen og hele resepsjonsområdet ryddig og ordentlig
  • Distribusjon/utsending av post, kopiere
  • Delta på mandagsmøtene
  • Bistå ved arrangementer
  • Ansvar for kaffemaskin
  • Annet forefallende arbeid på SERI

 

Kort søknad sendes pr e-post til karianne.stang@jus.uio.no senest 10.juni 2014.

Publisert 12. mai 2014 15:15 - Sist endret 10. des. 2015 15:18