SERI styrker satsingen på bioteknologirett

Senter for rettsinformatikk viderefører og styrker sin satsing på bioteknologirett ved å inngå et forskningssamarbeid om rettslige aspekter ved persontilpasset kreftbehandling. 

Utviklingen de senere årene har gjort det mulig å undersøke alt DNA hos en pasient, inkludert alle genene. Dette kan potensielt skape nye muligheter i helsevesenet for diagnostikk, behandling og forebygging. Man håper at det blant annet kan bli mulig å persontilpasse kreftbehandling til den enkelte pasient basert på DNA-analyser. Slik bruk av menneskelig DNA reiser imidlertid også en rekke juridiske spørsmål.

Flere av disse juridiske spørsmålene vil bli adressert i det Forskningsrådsfinansierte prosjektet "Legal Regulation of Information Processing Relating to Personalized Cancer Medicine". Prosjektet ledes av professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk, og er et samarbeid mellom Senter for medisinsk etikk ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og Senter for rettsinformatikk representert ved professorene Dag Wiese Schartum og Lee A. Bygrave. Det er dessuten tilknyttet et nettverk av samarbeidspartnere fra Universitetet i Bergen, NTNU, Københavns Universitet, Boston University og University of Oxford. En stipendiat vil skrive en juridisk PhD-avhandling om emnet, og det vil bli arrangert en rekke internasjonale forskningsseminarer, samt åpne møter i samarbeid med Bioteknologirådet for å ivareta samfunnsdialogen.

Problemstillinger i tilknytning til personvern og helserett vil bli adressert i prosjektet, og den juridiske forskningen vil foregå i et nært samarbeid med det medisinske fagmiljøet, representert ved Norsk Kreftgenomikkonsortium og den nasjonale kreftforskningssatsingen ”A National Research and Innovation Platform for Personalized Cancer Medicine”. Mer informasjon om forskningselementene som inngår i det nasjonale prosjektet finnes her: http://kreftgenomikk.no/prosjekt/

Senter for rettsinformatikk ser frem til forskningssamarbeidet.

Publisert 26. juni 2014 16:08 - Sist endret 26. juni 2014 16:08