Studentstipend på Senter for rettsinformatikk

Det lyses ut et studentstipend á kr 25.000 knyttet til 30 poengs masteroppgave, alternativt et studentstipend á kr 50.000 knyttet til 60 poengs masteroppgave.            

Søknadsfrist: 15. september 2017

Senter for rettsinformatikk ved Det juridiske fakultetet i Oslo skal dele ut et stipend á kr 25.000 til en student som vil skrive 30 poengs masteroppgave, alternativt et stipend á kr 50.000 til en student som vil skrive

60 poengs masteroppgave, innen emner som gjelder rettslige informasjonssystemer, rettsinformasjon og lovspråk. Det er mulig å skrive oppgave innen jus, forvaltningsinformatikk, lingvistikk, informatikk og samfunnsvitenskap

Oppgaven kan for eksempel gjelde:

  • språklige analyser av lov- og forskriftstekster;
  • undersøkelse av hvorledes organisasjoner bruker rettslige informasjonssystemer for å undersøke rettsspørsmål;
  • analyse av teknologiske forhold, brukergrensesnitt mv. knyttet til informasjonssystemer som Lovdata og Rettsdata;
  • endringsfrekvens av lover, forskrifter og lignende;
  • rettskildebruk i dommer
     (og det er mange andre muligheter).              

Søkere oppfordres til å foreslå relevante problemstillinger for masteroppgaven sin. Interesserte kan på forhånd ta kontakt med professor Dag Wiese Schartum ved Senter for rettsinformatikk (d.w.schartum@jus.uio.no) for rettledning og råd om mulige emner/problemstillinger.

Stipendet forutsetter ordinær veiledning knyttet til vedkommende masterprogram. I tillegg vil det bli gitt supplerende veiledning om rettslige forhold mv. fra forskere ved SERI. SERI tilbyr lesesalsplass i et tverrfaglig student- og forskningsmiljø og gode arbeidsforhold i Domus Nova på St. Olavs plass. Det er knyttet enkelte faglig-sosiale oppgaver til stipendet.

Vi ønsker at oppstart av arbeidet med oppgaven kan skje innen 1. oktober 2017.

Søknad med CV sendes til gro.halvorsen@jus.uio.no innen: Fredag 15. september 2017.              

Evnt. spørsmål om stipendet kan rettes til Dag Wiese Schartum, SERI (d.w.schartum@jus.uio.no)

 

Publisert 30. aug. 2017 13:29 - Sist endret 30. aug. 2017 13:29