Aktuelle saker - Side 2

Publisert 15. nov. 2010 13:52

Yue Lie, som disputerte i september d.å. med avhandlingen Legal regulation of Biometric Identification and Autentication Process, fikk prisen for beste "stundet paper" på konferansen "Legal security and privacy issues" i Barcelona i november d.å.

Publisert 15. nov. 2010 13:36

Ledig postdoktorstilling med to års varighet. Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet “Samhandling i offentlig sektor (Semicolon II)” og vil ha sin arbeidsplass ved Avdeling for forvaltningsinformatikk. Søknadsfrist 8. desember 2010.

Publisert 27. sep. 2010 10:05
Publisert 17. aug. 2010 13:15

Fristen for å søke om lesesalsplass for høstsemesteret er 1. september. Send en e-post til Siril Jonassen der du opplyser om navn, tema for masteravhandlingen, antall studiepoeng og navn på veileder.