Aktuelle saker - Side 2

Publisert 17. aug. 2010 13:15

Fristen for å søke om lesesalsplass for høstsemesteret er 1. september. Send en e-post til Siril Jonassen der du opplyser om navn, tema for masteravhandlingen, antall studiepoeng og navn på veileder.