CompLex 5/11: Om avgrensing av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern : en gjennomgang av norsk rettspraksis av Mette Borchgrevink.

Grensene for arbeidsgivers styringsrett er av de mest sentrale

problemstillingene i arbeidslivets rettsforhold. I dette arbeidet er

spørsmålet i hvilken grad arbeidsgivers styringsrett begrenses eller

reguleres av arbeidstakeres og arbeidssøkeres rett til personvern. Her møtes arbeidsretten og personvernretten. Forfatteren har gjennomgått norsk

rettspraksis fra 2000 til 2010.

 

Et tema knytter seg til kravet om at de ansatte skal være informert om

kontrolltiltak, og forfatteren har undersøkt hvilke krav domstolene stiller.

Dette var særlig aktuelt i en kjennelse fra Høyesterett i mai 2011. Saken

gjaldt arbeidsgivers bruk av opplysninger fra GPS som bevis for å si opp en

sjåfør. Forfatteren reiser også spørsmål om jobbsøkere  trenger bedre

personvern og om psykologiske tester bør reguleres særskilt.

 

Dette arbeidet er skrevet under et forskningsopphold forfatteren hadde på

Senter for rettsinformatikk (SERI) ved Avdeling for forvaltningsinformatikK

(AFIN) høsten 2010.

Forfatteren har arbeidet med blant annet arbeidsrett og personvern i

Datatilsynet, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange og Direktoratet for

arbeidstilsynet. Hun er medlem av Advokatforeningens Lovutvalg for IKT og

personvern og arbeider nå som advokat i Kollektivtransportproduksjon AS.

 

Boken kan bestilles gjennom bokhandel eller direkte  fra  Unipub – post@unipub.no.

Publisert 23. sep. 2011 13:16 - Sist endret 23. sep. 2011 13:16