Hvor vil vi med den norske e-forvaltningen? Av Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen - Avdeling for forvaltningsinformatikk

 Vi trenger et overordnet og forpliktende målbilde for bruken av IKT i forvaltningen. Politikerne må derfor tørre å sette klare mål og gjøre prioriteringer for hva de vil oppnå med IKT i stat og kommune.

Dette er et av budskapene fra en undersøkelse som Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitet i Oslo har gjennomført, i samarbeid med Ressursnettverk for eForvaltning og med støtte fra Direktoratet for forvaltning og IKT. Undersøkelsen viser at hensyn til samhandling og samarbeid på tvers i forvaltningen i liten grad vektlegges i styringsdokumentene, og dette inntrykket bekreftes gjennom intervjuer med representanter fra departementene. 


 Se hele artikkelen her:

 Complex 1, 2011.

Publisert 23. mai 2011 09:20 - Sist endret 25. feb. 2016 09:16