Kontroll og overvåking av ansatte utenfor fast arbeidssted

Ny forskning presenteres 28. august 2013, kl. 1200-1500, Auditoriet i Oslo kongressenter

Senter for Rettsinformatikk (SERI) og Fafo har på oppdrag for LO og fire forbund gjennomført et forskningsprosjekt som belyser ulike sider ved bruk av ny teknologi for å overvåke, og å kontrollere arbeidstaker som har arbeidet sitt utenfor fast arbeidssted.

 

Professor Dag Wiese Schartum ved Senter for rettsinformatikk, SERI, har ledet prosjektet som er gjennomført sammen med forskerne Tommy Tranvik, SERI og Mona Bråten, Fafo.

 

Prosjektet presenterer tre rapporter:

 

  • Det gjennomsiktige arbeidslivet. Erfaringer med feltteknologi i utvalgte yrker, Tommy Tranvik
  • Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet, Dag Wiese Schartum
  • Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted, Ansattes erfaringer med feltteknologi, Mona Bråten og Tommy Tranvik. (Presentert i seminar høsten 2012)

 

Dette er den mest omfattende forskningen om temaet som er gjennomført hittil, og vi antar at resultatene vil være av interesse for alle som er opptatt av personvern, og om hva som skjer i arbeidslivet. Vi inviterer til åpent presentasjonsseminar. Funnene i rapportene vil bli kommentert av sentrale aktører i politikk og arbeidsliv, og det vil bli anledning til kommentarer fra salen.

 

Seminaret er gratis, men av plasshensyn ber vi om påmelding innen 26. august til Gro Helene Guldahl, e-mail: gro.helene.guldahl@lo.no eller på tlf. 91245168.

 

Endelig program vil bli presentert på www.lo.no seinere.

Publisert 1. juli 2013 11:18