Ledige stillinger i resepsjonen på SERI

Det er  to stillinger ledig som Resepsjonsvakt på SERI for høsten 2017.

Arbeidstid kl 09.00 - 15.00 to dager pr uke. Lønnes i ltr 24, 35% stillingsbrøk.

Arbeidsoppgaver vil være følgende:

  •  Svare på generelle henvendelser i resepsjonen
  • Holde resepsjonen og hele resepsjonsområdet ryddig og ordentlig
  • Distribusjon/utsending av post, kopiere
  • Delta på mandagsmøtene
  • Bistå ved arrangementer
  • Ansvar for kaffemaskin
  • Annet forefallende arbeid på SERI

Kort søknad sendes pr e-post til gro.halvorsen@jus.uio.no senest 30. april 2017.

Publisert 3. apr. 2017 12:41 - Sist endret 3. apr. 2017 12:41