Datatilsynets kartlegging av automatiserte avgjørelser - samarbeid med to masterstudenter på AFIN

Automatiserte avgjørelser vil si at saksbehandling i en virksomhet skjer automatisk, med liten eller ingen innblanding fra saksbehandlere.

Høsten 2012 gjennomførte Datatilsynet en studie om automatiserte avgjørelser i offentlig sektor.

Formålet med studien var å få

  1. kunnskap om hvor utbredt automatiserte avgjørelser er
  2. innblikk i eventuelle personvernproblemstillinger som reises når enkeltvedtak og andre avgjørelser baseres på automatiserte prosesser.

Studien ble utført i samarbeid med to masterstudenter fra Senter for rettsinformatikk ved Universitet i Oslo, Siri Gulstuen og Benita Haftorn Hildonen,

 

Her er link til artikkelen og rapporten.  

Publisert 11. mars 2013 16:07 - Sist endret 4. mars 2016 10:21