Studentstipender ved Senter for rettsinformatikk

Det lyses ut inntil to studentstipender á kr 50.000 knyttet til 60 poengs masteroppgave. Søknadsfrist 15. juni 2013

Senter for rettsinformatikk ved Det juridiske fakultetet i Oslo skal dele ut inntil to stipender á kr 50.000 til studenter som vil skrive 60 poengs masteroppgave innen emner som gjelder rettslige informasjonssystemer, rettsinformasjon og lovspråk. Det er mulig å skrive oppgave innen jus, forvaltningsinformatikk, lingvistikk, informatikk og samfunnsvitenskap.

Oppgaver kan for eksempel gjelde:

  • Språklige analyser av lov- og forskriftstekster;
  • Undersøkelse av hvorledes organisasjoner bruker rettslige informasjonssystemer for å undersøke rettsspørsmål;
  • Analyse av teknologiske forhold, brukergrensesnitt mv knyttet til informasjonssystemer som Lovdata og Rettsdata; endringsfrekvens av lover, forskrifter og lignende, rettskildebruk i dommer
  •  (og det er mange, mange andre muligheter)

Søkere oppfordres til å foreslå relevante problemstillinger for masteroppgaven sin. Interesserte kan på forhånd ta kontakt med professor Dag Wiese Schartum ved Senter for rettsinformatikk (d.w.schartum@jus.uio.no) for rettledning og råd om mulige emner/problemstillinger.

Stipendene forutsetter ordinær veiledning knyttet til vedkommende masterprogram. I tillegg vil det bli gitt supplerende veiledning om rettslige forhold mv fra forskere ved SERI. SERI tilbyr lesesalsplass i et tverrfaglig student- og forskningsmiljø og gode arbeidsforhold i Domus Nova på St. Olavs plass. Det er knyttet enkelte faglig-sosiale oppgaver til stipendet.

Vi ønsker at oppstart av arbeidet med oppgaven kan skje innen 1. september 2013. Likevel er vi åpne for senere oppstart. Vi oppfordrer derfor studenter som kan tenke seg å skrive innen dette emneområdet om å ta kontakt med Dag uansett når det er mulig for dem å starte arbeidet.

Søknad med CV sendes til gro.halvorsen@jus.uio.no innen 15. juni 2013.

Spørsmål om stipendene kan rettes til Dag Wiese Schartum, SERI (d.w.schartum@jus.uio.no)

Publisert 16. mai 2013 14:33 - Sist endret 16. mai 2013 14:33