Personvernkonferansen 2014

Sosiale medier; sosialt ansvar og personvern

Last ned presentasjoner fra konferansen:

Elisabeth Staksrud - Sosiale medier som mobbearena for barn.

Mari Vindedal Strand - I hvilken grad gir forslaget til EU-forordning bedre personvern på nettet og på sosiale medier spesielt.

Ylva Marrable - Super Mario vs Google Avgjørelse fra EU-domstolen om retten til å bli glemt.

Eirik Andersen - Microsoftkjennelsen – kan vi være trygge på amerikanske skyleverandørers behandling.

Håkon Wium Lie -  Toppdomenene .sj og .bv som personvernvennlige soner.


Om konferansen:

Internett og sosiale medier er like sammensatt som samfunnet ellers. Nettet gir rom for utvikling av nye ideer og høyverdige diskusjoner på tvers av landegrenser og kulturer, men virker også lokalt og speiler private relasjoner i familier, mellom venner, i skolegården og på arbeidsplassen. Nettet rommer meninger som fremsettes etter nøye overveielse om viktige samfunnsforhold, men er også kanal for meninger om private og personlige forhold fremsatt i affekt; noen ganger også med ond hensikt. Ytringene viser noe om personene som ytrer seg og om de som omtales. Dermed er nettet også en enormt rik kilde for personopplysninger med stor interesse for bl.a. næringsliv og myndigheter.

På Personvernkonferansen 2014 tar vi for oss spørsmål knyttet til personvern på internett, primært knyttet til sosiale medier. Vi ønsker både å diskutere bruk av nettet for å krenke andres integritet og fred, og vi vil drøfte spørsmål knyttet til organisering og ansvar for å sikre personvernet i nettsamfunnet.

Påmeldingsfrist er mandag 1. desember 2014. Deltakeravgift er kr. 900,- som inkluderer kaffe/te og enkel formiddagsmat. Vi har et begrenset antall plasser for studenter til disposisjon og deltakeravgift er kr. 100,-.

Publisert 30. okt. 2014 11:41 - Sist endret 17. des. 2014 10:43