Tirsdagskaffeseminar

Tidligere

Tid og sted: 2. des. 2014 12:15 - 13:15, Rom 540, tredje etasje i Domus Nova, St. Olavs plass 5
Tid og sted: 18. nov. 2014 12:15 - 13:15, Rom 540, tredje etasje i Domus Nova, St. Olavs plass 5

Grunnloven har stor rettslig og politisk betydning, i tillegg til at den har en vesentlig symboleffekt både for borgerne og staten. Vil grunnlovsfesting av personvernet vil kunne styrke vektleggingen av personverninteresser når man vedtar nye lover og i lovgivningsprosessen?

Tid og sted: 14. okt. 2014 12:15 - 13:15, Domus Nova, Rom 456, fjerde etasje i Domus Nova, St. Olavs plass 5

Hva er galt med lovspråket? Hvorfor er det så viktig at lovene kommuniserer bedre med innbyggerne? Sissel C. Motzfeldt fra Difi deler erfaringer fra prosjektet "Klart lovspråk".

Tid og sted: 30. sep. 2014 12:15 - 13:15, Rom 540, tredje etasje i Domus Nova, St. Olavs plass 5

Hva kan gå galt i IT-prosjekter. Svaret er mye. Svært mye. Og mye går galt. Undersøkelser viser at 40 til 50% av IT-prosjekter feiler. Søk på internett "IT project failure" gir millionvis av svar. Det er et velkjent faktum at mye skjer i IT-prosjekter, og at mange (for mange) feiler. Noen gjør det spektaktulært. Sist ut var det engelske helsevesenet som la ned prosjekt for felles pasientopplysningssystem for hele Storbritannia etter å ha brukt 1,6 mrd£.

Tid og sted: 9. sep. 2014 12:15 - 13:15, Rom 360, tredje etasje i Domus Nova, St. Olavs plass 5

Gjennom EFFEKT-programmet implementerte UDI en rekke nye IT-løsninger for digitaliserte rettsregler. En helt sentral leveranse var en ny Vedtaksmodul for vedtaksproduksjon basert på regelmotorteknologi.

Et hovedmål var å nyttiggjør seg ny teknologi uten å miste på kontrollen over rettsregler og myndighetsutøvelsen.

Tid og sted: 3. juni 2014 12:15 - 13:15, Rom 370, tredje etasje i Domus Nova, St. Olavs plass 5

RFID utgjør en sentral bit av det som har blitt kalt Internet of Things (IoT). Mens den i all hovedsak har vært brukt i trivielle sammenhenger som å registrere varebeholdninger er mengden av brukerfelt for RFID nå i ferd med å eksplodere. Alt fra Autopass, via bankbetaling og inngangskort til sportsarrangementer og dataspill. I utgangspunktet er dette en praktisk og funksjonell teknologi som er til stor nytte for borgere/forbrukere. Men en viktig utfordring er at slik kopling representerer et enormt informasjonspotensiale (Big Data) og kan derfor, fra at personvernsperspektiv, være til stor skade.

Tid og sted: 13. mai 2014 12:15 - 13:15, Rom 370, tredje etasje i Domus Nova, St. Olavs plass 5

In our daily lives we're bound to contracts of all kinds: terms of service, privacy policies, tenancy agreements and national laws. How could you quickly run a query to find out what you're allowed or obliged to do? What if you could know if any of these contracts conflict with each other? And how can authors of contracts be sure that what they write is unambiguous?

Tid og sted: 8. apr. 2014 12:15 - 13:15, Rom 370, tredje etasje i Domus Nova, St. Olavs plass 5

Personverndirektivet og personopplysningsloven setter begrensninger for overføring av personopplysninger ut av EU-/EØS-området. Bedrifter med multinasjonal virksomhet har behov for fleksible løsninger. Binding Corporate Rules (BCR) er et alternativ som stadig flere internasjonale konserner, også norske, velger. Hva innebærer BCR og hvordan må bedrifter gå frem for å få på plass BCR?

Tid og sted: 18. mars 2014 12:15 - 13:00, Rom 370, tredje etasje i Domus Nova, St. Olavs plass 5

Foredragsholder: Kevin McGillivray

What are the main legal issues to consider when deciding to use cloud computing?  Are private law solutions like contracts an adequate means to regulate cloud computing services? Is the current level of state participation and regulation adequate or should states take a greater role in regulating cloud computing? What role should the technology itself play?

Tid og sted: 25. feb. 2014 12:15 - 13:15, Rom 540, femte etasje i Domus Nova, St. Olavs plass 5

Foredragsholder: Guri Birgitte Verne

Guri Birgitte Verne has studied how problems arise when tax has become invisible for the citizens. How do the citizens handle the tasks that are left over from the automation? In this presentation Guri will reflect on the nature of automation and on-line self services for the citizens when they need to override the automation.

The presentation will be in norwegian.

Tid og sted: 4. feb. 2014 12:15 - 13:15, Rom 370, tredje etasje i Domus Nova, St. Olavs plass 5

Foredragsholder: Francis Augusto Medeiros

When using a .com domain name, or other similar domain names of the gTLD type, which laws govern such use? 

Tid og sted: 14. jan. 2014 12:15 - 13:15, Domus Nova, 4 etg. rom 456

Cristian Prisacariu will talk about his approach to automatically reading Terms of Services contracts by a computer and checking user-defined properties on the read ToS, as well as how the same technology can be used to draft ToS.