07: 8. april: Overføring av personopplysninger til utlandet: Binding corporate rules (BCR) steg for steg

Tidligere

Tid og sted: 8. apr. 2014 12:15 - 13:15, Rom 370, tredje etasje i Domus Nova, St. Olavs plass 5

Personverndirektivet og personopplysningsloven setter begrensninger for overføring av personopplysninger ut av EU-/EØS-området. Bedrifter med multinasjonal virksomhet har behov for fleksible løsninger. Binding Corporate Rules (BCR) er et alternativ som stadig flere internasjonale konserner, også norske, velger. Hva innebærer BCR og hvordan må bedrifter gå frem for å få på plass BCR?