Internet of Things (IoT), datahøsting og personvern

RFID utgjør en sentral bit av det som har blitt kalt Internet of Things (IoT). Mens den i all hovedsak har vært brukt i trivielle sammenhenger som å registrere varebeholdninger er mengden av brukerfelt for RFID nå i ferd med å eksplodere. Alt fra Autopass, via bankbetaling og inngangskort til sportsarrangementer og dataspill. I utgangspunktet er dette en praktisk og funksjonell teknologi som er til stor nytte for borgere/forbrukere. Men en viktig utfordring er at slik kopling representerer et enormt informasjonspotensiale (Big Data) og kan derfor, fra at personvernsperspektiv, være til stor skade.

Helle-Valle leder et samfunnsvitenskapelig prosjekt, finansiert av NFR, som studerer møter mellom forbrukere og RFID-teknologi. RFID – Radio-Frequency IDentification – er en teknologi som kopler fysiske objekter til Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) – ofte i nettbaserte systemer ved hjelp av en ‘tag’ som er festet på objektene som skal registreres, og en leser som registrerer objektet. Hensikten med foredraget er, med utgangspunkt i RFID-teknologien, å skissere noen av mulighetene denne teknologien medfører og hva slags personvernmessige utfordringer IoT representerer. Selv om IoT er relativt ubetydelig nå, og ingen med sikkerhet vet hvordan den vil utvikle seg, så er det ingen tvil om at den vil eksplodere i bruk – og misbruk. Derfor vil den også bli et svært viktig juridisk utfordring.

Jo Helle-Valle arbeider som seniorforsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Han er antropolog med dr. polit.-grad basert på feltarbeid i Kalahari, men har jobbet de siste tolv årene med forbrukere og mediepraksiser.

Arrangør

SERI/AFIN
Emneord: RFID, Personvern, Big Data, Internet of things
Publisert 25. mars 2014 10:53 - Sist endret 27. okt. 2017 14:46