Hvorfor IT-prosjekter feiler - sett fra praktikerens ståsted

Hva kan gå galt i IT-prosjekter. Svaret er mye. Svært mye. Og mye går galt. Undersøkelser viser at 40 til 50% av IT-prosjekter feiler. Søk på internett "IT project failure" gir millionvis av svar. Det er et velkjent faktum at mye skjer i IT-prosjekter, og at mange (for mange) feiler. Noen gjør det spektaktulært. Sist ut var det engelske helsevesenet som la ned prosjekt for felles pasientopplysningssystem for hele Storbritannia etter å ha brukt 1,6 mrd£.

Årsakene til at prosjekter feiler er like mangfoldige som IT-prosjektene. Det er likevel en del fellesstrekk, noe som gir oss mulighet til å lære og til å unngå de værste feilskjærene. Hovedtesen som presenteres i seminaret er at de største feilene står skrevet i prosjektmandatet, og at alt som skjer senere i prosjektet tilfører nye feilkilder som forsterker disse feilene. Alt er likevel ikke helsvart, det er muligheter til å lykkes også.Seniorrådgiver i Skatteetaten

Harald Os skal presentere egne (og andres) erfaringer og observasjoner om hvorfor prosjekter feiler, og hva som kan gjøres for å forebygge og rette opp uheldige forhold. Presentasjonen vil ha fokus på de forholdene som kjennetegner IT-prosjekter.

Harald Os er utdannet siviløkonom. Han har arbeidet som konsulent i IT-prosjekter i 20 år før han de siste 4 årene har vært ansatt i Skatteetaten. Arbeidet har hele tiden vært i spenningsfeltet mellom personer, organisasjoner og IT-systemer. Det er mange års erfaring med prosjekter som feiler og som lykkes som ligger bak presentasjonen.

Presentasjonen er tilgjengelig HER

Emneord: IKT, Systemutvikling
Publisert 19. aug. 2014 14:32 - Sist endret 27. okt. 2014 11:04