Kan lovspråket temmes?

Hva er galt med lovspråket? Hvorfor er det så viktig at lovene kommuniserer bedre med innbyggerne? Sissel C. Motzfeldt fra Difi deler erfaringer fra prosjektet "Klart lovspråk".

Sissel C. Motzfeldt

Hva er galt med lovspråket? Hvorfor er det så viktig at lovene kommuniserer bedre med innbyggerne?  Prosjektet «Klart lovspråk» er et samarbeidsprosjekt mellom Kommunal - og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet og prosjektet ledes av Direktoratet for forvaltning og IKT. De er nå i gang med å forbedre språket i noen utvalgte lover og vil bruke erfaringen fra arbeidet til å forbedre selve lovgivningsprosessen. Målet må være at framtidens lovutviklere ser viktigheten av en arbeidsprosess hvor man legger mer vekt på språk og struktur enn tilfellet er i dag.

I foredraget vil Sissel fortelle om hvordan de har jobbet med klarspråk fram til nå, hvordan de har kommet dit vi er i dag med lovspråket og hvilke verktøy og virkemidler de har satset på i dette arbeidet.

Sissel C. Motzfeldt har lang og bred erfaring fra strategiske og praktiske kommunikasjonsoppgaver i departementer og direktorater og har vært med på å utvikle den statlige kommunikasjonspolitikken. I Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har hennes hovedarbeidsområder de siste årene vært å jobbe med klart språk. Hun ledet prosjektet «Klart språk i staten» fra 2009 og fram til 2011 og fra 2012 leder hun prosjektet «Klart lovspråk», som et samarbeidsprosjekt mellom Kommunal - og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.  Hun har bakgrunn fra både filologi og jus, og foretrekker å jobbe med prosjekter hvor flere er sammen om å dra lasset, hvor det er spennende utfordringer og hvor det er lov å benytte humor.

 

Presentasjonen kan leses HER

Emneord: Lovspråk, IKT, klarspråk
Publisert 10. okt. 2014 11:33 - Sist endret 27. okt. 2014 15:13