Teknologitime: Droner

Droner er en teknologi som er på god vei inn i vår hverdag. EU-kommisjonen anslår at det vil være nesten 40 000 operative droner i Europa i løpet av det neste tiåret.

Droner utstyrt med kamera, nattsyn og sensorer representerer en utfordring for personvernet. Må personvernet ofres for de mulighetene dronene gir?

Åke Refsdal Moe er leder for Teknologirådets prosjekter om internettpolitikk og droner. I dette foredraget får vi høre litt om den teknologiske utviklingen og de juridiske utfordringene ved bruk av droner.

Publisert 10. nov. 2014 13:05 - Sist endret 28. nov. 2014 15:56