Personvernkonferansen 2015

Samtykke til besvær.

Den enkeltes selvbestemmelse er et grunnleggende hensyn innen personvernretten. Derfor er registrertes samtykke sentralt i personopplysningsloven og annen lovgivning som regulerer behandling av personopplysninger. Samtidig er bestemmelsene om samtykke uklare og vanskelige å finne ut av, noe som byr på store utfordringer for de behandlingsansvarlige. Dette er bakgrunnen for at vi i år bruker hele Personvernkonferansen på å belyse spørsmål om samtykke og forholdet til andre rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger. Utgangspunktet vårt er EUs kommende personvernforordning, og spesielt forventede endringer vedrørende registrertes samtykke. Konferansen vil både gi oversikt over problemfeltet og innsikt i detaljspørsmål.

På Personvernkonferansen 2015 tar vi sikte på å gi solid faglig påfyll innen spørsmål om personvern og selvbestemmelse. Innleggene er i stor grad basert på nyere forskning og utredning på feltet, og vil forhåpentligvis gi god veiledning både for praktikere og teoretikere.

Påmeldingsfrist: fredag 27. november 2015.. Deltakeravgift er kr. 1200,- som inkluderer kaffe/te og enkel formiddagsmat. Avgiften dekker kun faktiske utgifter.Vi har et begrenset antall plasser for studenter til disposisjon og deltakeravgift er kr.100,-.

Programmet for konferansen finner du her.

Påmelding og betaling via nettside.

Nettskjema (dette påmeldingsskjemaet må brukes i tillegg)


Presentasjoner fra konferansen:

- Lee Bygrave

- Dag Wiese Schartum

- Malin Tønseth

- Heidi Bentzen

- Kjetil Wick Sætre

- Arve Føyen

- Dana Jaedicke

 

 

 

 

 

Publisert 17. aug. 2015 16:46 - Sist endret 14. des. 2015 14:49