Forskning på data- og cyberkriminalitet i 40 år (1976-2016)

Tirsdagskaffeseminar.

Arrangementet er åpent for alle, og det er ingen påmelding.

På seminaret vil Stein Schjølberg ta for seg historien om forskning og utredning av nasjonal og internasjonal datakriminalitet og cyberkriminalitet i 40 år.

Fra den tid databehandlingen ble gjennomført med hullkort, som forskningsprosjektet ”Datamaskinassistert kriminalitet”, prosjektet TERESA (15) fra 1978-1983. Prosjektet ble avsluttet med rapporten ”Computers and Penal Legislation – A study of the legal politics of a new technology”, CompLex 2/83.

Til dagens situasjon hvor norske institusjoner daglig utsettes for cyberangrep og annen alvorlig cyberkriminalitet som operer helt uavhengig av nasjonale landegrenser, og skaper et nytt trussel- og risikobilde mot våre viktige nasjonale interesser.

Utredningene ble avsluttet med boken ”The History of Cybercrime 1976-2016” som ble publisert i Tyskland i januar 2017, og boken ”Cyberkriminalitet” som ble publisert av Universitetsforlaget i mai 2017.

Stein Schjølberg var ansatt i Oslo Politikammer fra 1968-1984, da han ble utnevnt til dommer i Oslo Byrett.  Han var fra 1989 sorenskriver i Brønnøy og fra 1994 sorenskriver i Moss tingrett, frem til han ble pensjonist i 2010. Schjølberg har vært ekspert for flere internasjonale organisasjoner, blant annet OECD, Europarådet og INTERPOL. Han har ledet flere internasjonale prosjekter om cyberkriminalitet, og er med det en av Norges eksperter på feltet.

Velkommen!

Publisert 16. mai 2017 11:01 - Sist endret 16. mai 2017 11:01