print logo

Personer med emneord «Arbeidsrett»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Anne-Beth Engan Engan, Anne-Beth Vitenskapelig assistent 920 820 18 a.b.engan@student.jus.uio.no Arbeidsrettsgruppen, arbeidsrett
Bilde av Stein Evju Evju, Stein Professor +47-22859325 stein.evju@jus.uio.no Arbeidsrett, Arbeidsrettsgruppen, Diskrimineringsrett, Europarett, Komparativ rett, Internasjonal privatrett, Menneskerettigheter
Bilde av Stein Evju Evju, Stein Professor +47-22859325 stein.evju@jus.uio.no Arbeidsrett, Arbeidsrettsgruppen, Diskrimineringsrett, Europarett, Komparativ rett, Internasjonal privatrett, Menneskerettigheter
Bilde av Anette Grønnerød-Hemmingby Grønnerød-Hemmingby, Anette Stipendiat +47-22859724 +47-47640620 a.p.gronnerod-hemmingby@jus.uio.no Arbeidsrett, arbeidsrettsgruppen
Bilde av Marianne Jenum Hotvedt Hotvedt, Marianne Jenum Stipendiat +47-22859721 m.j.hotvedt@jus.uio.no Arbeidsrett, Arbeidsrettsgruppen, Diskriminerings- og likestillingsrett
Bilde av Bente Lindberg Kraabøl Kraabøl, Bente Lindberg Seniorkonsulent +47-22859763 47026902 b.l.kraabol@jus.uio.no Arbeidsrett, Arbeidsrettsgruppen, Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Økonomistyring, Budsjett, Regnskap, Rapportering, Arrangementer
Bilde av Bernard Johann Mulder Mulder, Bernard Johann Førsteamanuensis +47-22859618 b.j.mulder@jus.uio.no Arbeidsrett, avtalerett, arbeidsrettsgruppen
Bilde av Marie Nesvik Nesvik, Marie Stipendiat +47-22859298 marie.nesvik@jus.uio.no Internasjonal privatrett, Arbeidsrett, Europarett
Bilde av Haavard Ostermann Ostermann, Haavard Vitenskapelig assistent +47-22859508 +47-91885795 haavard.ostermann@jus.uio.no Arbeidsrett, arbeidsrettsgruppen
Bilde av Alexander Næss Skjønberg Skjønberg, Alexander Næss Stipendiat +47 22859336 a.n.skjonberg@jus.uio.no Arbeidsrett, arbeidsrettsgruppen
Bilde av Andreas van den Heuvel van den Heuvel, Andreas Stipendiat +47 22859685 a.v.d.heuvel@jus.uio.no Arbeidsrett, arbeidsrettsgruppen
Bilde av Kurt Weltzien Weltzien, Kurt Stipendiat +47 22845842 kurt.weltzien@jus.uio.no Arbeidsrett, Kontraktsrett, arbeidsrettsgruppen