print logo

Personer med emneord «Kontraktsrett»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Mads Henry Andenæs Andenæs, Mads Henry Professor emeritus +47 - 22 85 97 35 m.h.andenas@jus.uio.no Rettskildelære, Selskapsrett, Kontraktsrett, Tredjemannsvern
Bilde av Trygve Bergsåker Bergsåker, Trygve Professor +47-22859703 trygve.bergsaker@jus.uio.no Kontraktsrett
Bilde av Herman Bruserud Bruserud, Herman Førsteamanuensis +47-22859705 herman.bruserud@jus.uio.no Kontraktsrett, Erstatningsrett, Tingsrett, Avtalerett, Kjøpsrett, Enterpriserett
Bilde av Lee Andrew Bygrave Bygrave, Lee Andrew Professor +47-22859339 +47-22859640 l.a.bygrave@jus.uio.no Rettsinformatikk, Immaterialrett, Internasjonal privatrett, Kontraktsrett
Bilde av Giuditta  Cordero-Moss Cordero-Moss, Giuditta Professor +47-22859737 g.c.moss@jus.uio.no Internasjonal privatrett, Kontraktsrett
Bilde av Harald Irgens-Jensen Irgens-Jensen, Harald Førsteamanuensis +47-22859357 hlirgens@jus.uio.no Immaterialrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett, Tingsrett, Avtalerett, Komparativ rett, Rettsinformatikk
Bilde av Marte Eidsand Kjørven Kjørven, Marte Eidsand Stipendiat +47-22859328 marte.kjorven@jus.uio.no Kontraktsrett, EØS-rett, Selskapsrett, Europarett
Bilde av Sindre  Larsen Larsen, Sindre Vitenskapelig assistent 22 85 92 96 48066177 sindre.larsen@student.jus.uio.no Kontraktsrett, Entrepriserett
Bilde av Kåre Lilleholt Lilleholt, Kåre Professor +47-22859604 +47-99715468 kare.lilleholt@jus.uio.no Kontraktsrett, Formuerett, Europarett
Bilde av Ole-Andreas Rognstad Rognstad, Ole-Andreas Professor +47-22859551 o.a.rognstad@jus.uio.no Immaterialrett, Konkurranse, Kontraktsrett, Avtalerett, Markedsrett, Europarett
Bilde av Lasse Simonsen Simonsen, Lasse Professor +47-22859702 lasse.simonsen@jus.uio.no Kontraktsrett
Bilde av Kurt Weltzien Weltzien, Kurt Stipendiat +47 22845842 kurt.weltzien@jus.uio.no Arbeidsrett, Kontraktsrett, arbeidsrettsgruppen
Bilde av Geir Woxholth Woxholth, Geir Professor +47-22859766 +47-90201525 geir.woxholth@jus.uio.no Avtalerett, Kontraktsrett, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Stiftelsesrett, Foreningsrett