Personer med emneord «Selskapsrett»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Mads Andenæs Andenæs, Mads Professor +47-22859382 +47 46624550 mads.andenas@jus.uio.no Europarett, Familie- og arverett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranse, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett
Bilde av Mads Henry Andenæs Andenæs, Mads Henry Professor emeritus m.h.andenas@jus.uio.no Rettskildelære, Selskapsrett, Kontraktsrett, Tredjemannsvern
Bilde av Linn Cecilie Anker-Sørensen Anker-Sørensen, Linn Cecilie Stipendiat +47-22859324 l.c.anker-sorensen@jus.uio.no Selskapsrett, Finansmarkedsrett, Europarett, EØS-rett
Bilde av Margrethe Buskerud Christoffersen Christoffersen, Margrethe Buskerud Førsteamanuensis +47-22859735 +47 918 64 768 m.b.christoffersen@jus.uio.no Selskapsrett, Kontraktsrett, Sivilprosess
Bilde av Erlend Eriksen Gjein Gjein, Erlend Eriksen Stipendiat +47 22859293 e.e.gjein@jus.uio.no Selskapsrett, Komparativ rett, corporate governance
Bilde av Vegard Gjertsen Gjertsen, Vegard Vitenskapelig assistent 22859747 vegard.gjertsen@student.jus.uio.no Selskapsrett
Bilde av Marte Eidsand Kjørven Kjørven, Marte Eidsand Stipendiat +47-22859328 marte.kjorven@jus.uio.no Kontraktsrett, EØS-rett, Selskapsrett, Europarett
Bilde av Ragnhild Lunner Lunner, Ragnhild Vitenskapelig assistent 22 85 92 90 45 21 04 89 ragnhild.lunner@student.jus.uio.no Selskapsrett
Bilde av Jukka Mähönen Mähönen, Jukka Professor 22 85 95 34 +47 949 83 275 jukka.mahonen@jus.uio.no Selskapsrett, Finansmarkedsrett, Rettsøkonomi
Bilde av Beate Sjåfjell Sjåfjell, Beate Professor +47-22859381 +47-95931283 b.k.sjafjell@jus.uio.no Selskapsrett, Europarett, Miljørett, Rettsøkonomi, Internasjonal privatrett
Bilde av Basang Wangdui Wangdui, Basang Stipendiat +47 22859727 x.basangwangdui@jus.uio.no Selskapsrett
Bilde av Martin Kloster Aasen Aasen, Martin Kloster Vitenskapelig assistent 22859747 48153538 m.k.aasen@student.jus.uio.no Selskapsrett