Gro Halvorsen

Seniorkonsulent
English version of this page
Telefon +47-22850094
Faks +47-22850102
Brukernavn
Besøksadresse Senter for rettsinformatikk Domus Nova St. Olavs plass 5 0166 Oslo
Postadresse Institutt for privatrett Senter for rettsinformatikk - SERI Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Ansvarsområder

Forskningsadministrasjon
Administrativt ansvar for prosjektene:

  • Samarbeidsprosjekt med Kulturdepartementet
  • Samarbeidsprosjekt med Lovdata
  • Knut Selmers Samlinger, støtte til bøker
  • Personvernkonferansen
  • Biometrics, NFR prosjekt

Studieadministrasjon

  • Undervisningsplanlegging for RINF1100 og RINF1200
  • Informasjon og veiledning til studenter

Web-ansvarlig
Ansvar for Senter for rettsinformatikks nettsted, oppdatering, vedlikehold.

Annet

  • Medlem i Tilsettingsrådet for Det Juridiske fakultet
Emneord: Nettpublisering, Forskningsadministrasjon, Arrangementer, Økonomistyring, Administrasjon, Daglig drift SERI, Veiledning
Publisert 14. mars 2008 10:42 - Sist endret 28. okt. 2013 16:49