Alexander Næss Skjønberg

Bilde av Alexander Næss Skjønberg
English version of this page
Telefon +47 22859336
Rom 306
Treffetider Mandag
Brukernavn
Besøksadresse Inst. for privatrett St. Olavs gate 23 0166 Oslo
Postadresse Inst. for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Arbeidsrett, kontraktsrett og erstatningsrett

Tilknyttet Arfa-prosjektet - et faglig utviklingsprosjekt for arbeidsrett som skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig kompetanse. Skjønberg arbeider med en PhD-avhandling med tittelen "Fredsplikten".

Undervisning

Basisgruppe for formuerett II
Kurs i erstatningsrett

Bakgrunn

Født 30. mai 1986

2013-           Stipendiat, Institutt for privaterett
2011-2013:  Advokatfullmektig, advokatfirmaet BA-HR DA
2011:           Master i rettsvitenskap
2010:           Vit.ass, Institutt for privatrett

 

Emneord: Arbeidsrett

Publikasjoner

 • Skjønberg, Alexander Næss (2016). Riksmeglers inngrepskompetanse i arbeidskonflikter - et forsøk på å beskrive det prinsipielle, I:  Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  Artikkelbidrag.  s 601 - 612
 • Skjønberg, Alexander Næss (2011). Tariffavtalers virkning for utenforstående arbeidstakere. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  VII, s 1- 80

Se alle arbeider i Cristin

 • Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Individuell arbeidsrett (2.utg.). Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48833-5.  540 s.
 • Skjønberg, Alexander Næss & Hognestad, Eirik (2014). Individuell arbeidsrett. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205429512.  453 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skjønberg, Alexander Næss (2017). Fredsplikten i tarifforhold.
 • Skjønberg, Alexander Næss (2016). Boikott, annen arbeidskamp, fredsplikt - Arbeidsrettens dom 3. februar 2016 (lnr. 3/2016). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 4- 5
 • Skjønberg, Alexander Næss (2016). Den tariffrettslige fredsplikten - dens grunnlag og rekkevidde, foredrag NHO Advokatforum.
 • Skjønberg, Alexander Næss (2016). Fredspliktens saklige rekkevidde - utgangspunkter og aktuelle problemstillinger.
 • Skjønberg, Alexander Næss (2016). On peace obligation in Norwegian labour law.
 • Skjønberg, Alexander Næss (2016). Politisk demonstrasjonsstreik, fredsplikt - Arbeidsrettens dom 14. januar 2016 (lnr. 1/2016). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  s 3- 4
 • Skjønberg, Alexander Næss (2016). Tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse - Arbeidsrettens dom 18. desember 2015 (lnr. 33/2015). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  s 4- 5
 • Skjønberg, Alexander Næss (2015). (1) Ufravikelighetsnormer og (2) tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse.
 • Skjønberg, Alexander Næss (2015). Beviskrav ved avskjed - Rt. 2014 s. 1161. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  s 7- 8
 • Skjønberg, Alexander Næss (2015). Fredsplikt som begrensning av arbeidskampretten.
 • Skjønberg, Alexander Næss (2015). Kollektiv arbeidsrett - sentrale emner.
 • Skjønberg, Alexander Næss (2014). Tron Løkken Sundet: Tariffavtalen - utvalgte emner. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (5), s 579- 583

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2013 12:41 - Sist endret 9. nov. 2017 11:06