Trygve Bergsåker

Professor - instituttleder
Bilde av Trygve Bergsåker
English version of this page
Telefon +47-22859703
Rom 270 B
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Øst 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

CV

Publikasjoner

Emneord: Kontraktsrett

Publikasjoner

 • Bergsåker, Trygve (2011). Hva er foreldelse?. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  3-4, s 351- 442
 • Bergsåker, Trygve (2011). Kontraktsrett. Angrerett ved kjøp av bil pr e-post? - Høyesteretts dom 21. desember 2010 (HR-2010-2191-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 23- 24
 • Bergsåker, Trygve (2011). Kontraktsrett. Kjøp av fast eiendom. Heving og erstatning pga. betalingsmislighold. Høyesteretts dom 18. oktober 2011( HR-2011-1947-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 27- 27
 • Bergsåker, Trygve (2011). Kontraktsrett. Utmåling av prisavslag ved kjøp av fast eiendom - Rt. 2010 s. 1395. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 24- 26
 • Bergsåker, Trygve (2011). Obligasjonsrett. Er eiendomsmegleren ansvarlig for hevingsoppgjør ved kjøp av bolig? Rt. 2011 s. 137. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 23- 24
 • Bergsåker, Trygve (2011). Obligasjonsrett. Manglende opplysning om tidligere drap i boligen ga kjøperen rett til heving - Borgarting lagmannsrett 28. februar 2011 (LB-2010-53470). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 23
 • Bergsåker, Trygve (2010). Conditio indebiti og annen tilbakesøking: Vindikasjon eller obligatorisk krav?, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  kapittel.  s 15 - 20
 • Bergsåker, Trygve (2010). Kontraktsrett. Høyesteretts dom om avhandlingsloven - Rt 2010 s. 103. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 17- 18
 • Bergsåker, Trygve (2010). Regress og foreldelse ved salg av fast eiendom gjennom to ledd - Høyesteretts dom 1. juni 2010 (HR-2010-940-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  3, s 16- 17
 • Bergsåker, Trygve (2008). Kjøpsrett. Kjøp av boligeiendom. Rotteplager - Høyesteretts dom 25. juni 2008 (HR-2008-1138A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 27- 27
 • Bergsåker, Trygve (2008). Kjøpsrett. Kjøp av fast eiendom - Høyesteretts dom 8. november 2007 (HR-2007-01874-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 12- 14
 • Bergsåker, Trygve; Ericson, Ingvild & Viken, Monica (2007). Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven, I: Trygve Bergsåker (red.),  Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven.  rettspraksis.no.  ISBN 978-82-303-0850-9.  Eiendomsmegling.
 • Viken, Monica; Ericson, Ingvild B & Bergsåker, Trygve (2007). Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven, I: Trygve Bergsåker (red.),  Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven.  rettspraksis.no.  ISBN 978-82-303-0850-9.  Del 1.  s 13 - 108
 • Bergsåker, Trygve (2006). Boligrett. Eiendomsmeglers krav på provisjon. Høyesteretts dom 16. februar 2006. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 21
 • Bergsåker, Trygve (2006). Obliglasjonsrett. Tidsbegrenset bankgaranti. Høyesteretts dom 3. november 2005. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 20- 21
 • Bergsåker, Trygve (2005). Erstatningsrett. Forholdet mellom megleransvar og selgeransvar - Høyesteretts dom 29. juni 2005. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 10- 11
 • Bergsåker, Trygve (2003). Høyesterett og avhendingsloven. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.  (7), s 41- 43
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Erstatning ved avbestilling etter bustadoppføringslova. Høyesterettsdom 25. april 2003, Rt. 2003 s. 486. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 3- 4
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Innendørs arealmangel ved kjøp av bolig. Høyesterettsdom 14. mai 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 2- 3
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Kjøp av eierseksjon. Selgerens ansvar for mangler ved fellesarealer. Høyesterettsdom 27. mars 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 1- 2
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Selgers ansvar for offentligrettslige krav til utleieleilighet. Høyesteretts dom 8. oktober 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 2
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Tilbakebetaling av investeringsavgift - renter. Høyesteretts dom 9. oktober 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 2- 2
 • Bergsåker, Trygve (2003). Selgers ansvar for offentligrettslige krav. Høyesteretts dom 8. oktober 2003: Salg av hus med hybelleilighet. Eiendomsmegleren.  ISSN 0803-7345.  (01), s 32- 33
 • Bergsåker, Trygve (2002). Kontraktsrett. Condictio indebiti?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 2- 2
 • Bergsåker, Trygve (2002). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Ny lov om forbrukerkjøp. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 2
 • Bergsåker, Trygve (2002). Kontraktsrett. Pengekravsrett. Renter uten hjemmel. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1- 2
 • Bergsåker, Trygve (2001). Lærebok i pengekravsrett, I: Trygve Bergsåker (red.),  Lærebok i pengekravsrett.  Bergsåker, Trygve.  ISBN 82-993597-6-7.
 • Bergsåker, Trygve (2000). Pengekravsrett - kommentar til finansavtaleloven 1.juli 2000 kap. VI. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 3- 5
 • Bergsåker, Trygve (2000). Selgerens ansvar for offentligrettslige krav. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.  (9/10), s 32- 33

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergsåker, Trygve (2015). Pengekravsrett, 3. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-46258-8.  413 s.
 • Bergsåker, Trygve (2013). Kjøp av fast eiendom. Norges Eiendomsmeglerforbund.  ISBN 978-82-993597-9-5.  534 s.
 • Bergsåker, Trygve (2013). Kjøp av fast eiendom - med kommentarer til avhendingsloven. Femte utgave. Norges Eiendomsmeglerforbund.  ISBN 9788299359795.  534 s.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Pengekravsrett. 2. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205412064.  397 s.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Eiendomsmegling - omsorgsplikt og god meglerskikk. Med et spesiealstudium av salg ved budgivningskonkurranse. Norsk Eiendomsmeglerforbund.  ISBN 978-82-993597-8-8.  441 s.
 • Bergsåker, Trygve (red.) (2007). Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven. rettspraksis.no.  ISBN 978-82-303-0850-9.  297 s.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingslova. Fjerde utgave. Eget forlag.  ISBN 82-993597-7-5.  428 s.
 • Bergsåker, Trygve (red.) (2001). Lærebok i pengekravsrett. Bergsåker, Trygve.  ISBN 82-993597-6-7.
 • Bergsåker, Trygve (2000). Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingsloven. Eget forlag.  ISBN 82-993597-4-0.  404 s.
 • Bergsåker, Trygve (2000). Kjøp av ny bolig med kommentarer til bustadoppføringslova. Eget forlag.  ISBN 82-993597-5-9.  126 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergsåker, Trygve (2018). Overdragelse av fordringer: Avtalte overdragelsesforbud i norsk rett, I: Jan Kleineman (red.),  Nordiska förmögenhetsrättsdagarna.  Jure Förlag AB.  ISBN 978-91-7223-706-3.  kapittel.  s 27 - 37
 • Bergsåker, Trygve (2015). Foreldelse - Rt.2015 s.678. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(3), s 23- 26
 • Bergsåker, Trygve (2012). Eiendomsmeglerens ansvar for sikkert oppgjør - Rt. 2012 s. 335. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 10- 11
 • Bergsåker, Trygve (2012). Tilbakebetaling av trygdeytelser - foreldelse og renter. Rt. 2012 s. 1444. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 4- 5
 • Bergsåker, Trygve (2011). Avbestilling etter bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Avhendingsloven, ny rettspraksis.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Avhjelp av mangler etter forbrukerkjøjpsloven og håndverkertjenesteloven.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Direkte krav.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Ny rettspraksis om avhendingsloven og nye regler i bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2010). 1/Avhendingsloven 2/Eiendomsmegling og advokatvirksomhet.
 • Bergsåker, Trygve (2010). 1/Hverm har ansvaret for salg av bolig? 2/Kontrollansvaret i boliglovgivningen. Juristenes utdanningssenter.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Eierskifteforsikring.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Kjøpsrettslige emner.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Litteratur. Anne Cathrine Røed: Foreldelse av fordringer, 3. utgave, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 2010, 1032 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 17- 17
 • Bergsåker, Trygve (2008). Litteratur. Eiendomsmegling. Karl Rosén og Dag Henden Torsteinsen: Eiendomsmegling - rettslige spørsmål. 2. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2008, 627 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 4- 4
 • Bergsåker, Trygve (2005). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2005). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Forbrukerkjøpsloven.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Avhendingslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Forbrukerkjøpsloven.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Forbrukerkjøpsloven.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Foreldelsesloven.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 11:03 - Sist endret 18. apr. 2016 11:17