Caroline Bang Stordrange

Stipendiat
English version of this page
Telefon +47 22859678
Rom 242
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Caroline Bang Stordrange arbeider med en phd-avhandling med tittel

  • "Aksjeutsteders løpende informasjonsplikt og informasjonsansvar i annenhåndsmarkedet".

Undervisning

Caroline Bang Stordrange underviser i avtale- og kjøpsrett for 1. avdeling og selskapsrett for 3. avdeling.

Bakgrunn

Født 1982
2007 Master i Rettsvitenskap, UiO
2006-2007 Vit.ass., Institutt for Offentlig rett; UiO
2007-2012 Advokatfullmektig/fast advokat Wikborg Rein & Co.
2012 LL.M. Columbia University, Harlan Fiske Stone Scholar og Fulbright-stipendiat
2012 Stipendiat Institutt for Privatrett

Emneord: Selskapsrett
Publisert 23. apr. 2012 11:46 - Sist endret 15. juli 2016 13:09