Gert-Fredrik Malt

Førsteamanuensis emeritus
Bilde av Gert-Fredrik Malt
English version of this page
Telefon 22850078
Brukernavn
Besøksadresse Domus Nova St. Olavs plass 5 0165 Oslo
Postadresse Institutt for privatrett Pb. 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Født 1947. Cand.jur. 1975. Universitetslektor 1975-79, universitetsstipendiat 1980-84, universitetslektor/amanuensis fra 1985.

Forskningsopphold i Tyskland, Spania og Colombia.

Faglige kompetanseområder

 • Husromsrett (boligrett; husleie-, boligsamvirke-, eierseksjonsrett)
 • Alminnelig rettslære (rettskildelære, rettsfilosof
Emneord: Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Tingsrett

Publikasjoner

 • Malt, Gert-Fredrik (2011). Fast eiendom. Utløsing av sameie ved misbruk - Rt. 2011 s. 153. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 18- 20
 • Malt, Gert-Fredrik (2010). Sameierettslige prinsipper, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  kapittel.  s 181 - 199
 • Malt, Gert-Fredrik (2009). Vigdis Knutsen Magistad: Leie av lokaler. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 149- 155
 • Malt, Gert-Fredrik (2008). Borettslags salg av nye leiligheter etter rehabilitering: uriktig opplysning om fellesgjeld. avhl. § 3-8. - Høyesteretts dom 25. juni 2008 (HR-2008-1138-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  10(1), s 12- 15
 • Malt, Gert-Fredrik (2008). Kommunal forkjøpsrett ved overføring av andel i leiegårdsselskap - hjemmel og begrunnelseskrav - Høyesteretts kjennelse 18/1-2008 (HR-2008-88-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  10(2), s 8- 10
 • Malt, Gert-Fredrik (2008). Når Høyesterett ikke finner loven, I: Anne Gunn Berge Bekken & Dag Wiese Schartum (red.),  Yulex 2008.  Unipub forlag.  ISBN 9788272261183.  Kapittel.  s 145 - 161
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Boligrett. Boligaksjeselskaper: Nye regler om rettsvern ved pant i aksjer med tilknyttet leierett eller borett. Pantel. § 4-3 o.a. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 12- 13
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Boligrett. Husleie-, og boligsamvirke- og eierseksjonsrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 7- 10
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Boligrett. Husleie-, og boligsamvirke- og eierseksjonsrett. Husleie: Leietakers tilbakehold og deponering av omtvistet leie. Husleiel. § 2-15 og § 3-8. Litispendens. Rt. 2005 s. 1399. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 11- 12
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Boligrett. Husleietvistutvalget erstatter forliksrådene ved husleietvister i Oslo og Akershus. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 12
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Boligrett. Reglene om rettsregistrering trer antakelig i kraft 1. juli 2006. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 13
 • Malt, Gert-Fredrik (2005). Boligaksjeselskaper: Omgjøring av aksjekjøp etter styrets nektelse av samtykke til overdragelsen? Rt. 2004 s. 1256. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 8- 10
 • Malt, Gert-Fredrik (2005). Borettslag: Tvangssalg av tildelingskontrakt ved mislighold av innskuddsbetalingsplikt. Tvfl § 5-17. Rt 2004 s. 1785. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 10- 11
 • Malt, Gert-Fredrik (2005). Borettslovene endret og delvis i kraft, fra 15/8. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 11- 12
 • Malt, Gert-Fredrik (2005). Eierseksjoner: Tilleggsdel som egen boenhet? Rt. 2004 s. 1711. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 11- 13
 • Malt, Gert-Fredrik (2005). Husleie: Utleiers plikt til å sikre leiers avtalte bruk. Rt. 2005 s. 16. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 8- 11
 • Malt, Gert-Fredrik (2005). Tvangsfullbyrdelse mot seksjonssameie ved skyldig pantesikret festeavgift - Eierseksjonsloven (eisl.) § 43 tredje ledd. Rt. 2004 s. 793. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1- 3
 • Malt, Gert-Fredrik (2003). Boligrett. Bestemmelse om at seksjonene i et boligsameie skulle være forbeholdt voksne mennesker uten beboende barn. Eierseksjonsl. 22 og 19 - Høyesteretts dom 4/3-2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 18- 19
 • Malt, Gert-Fredrik (2003). Boligrett. Husleie- og eierseksjonsrett. Tolkning av leieavtale til forretningslokaler, om rett til fremleie og om høyeste leiesum for fremleieforholdet - Rt. 2002 s. 1155. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 18- 18
 • Malt, Gert-Fredrik (2003). Boligrett. Nye borettslover; nærmere om ikrafttredelse og overgangsregler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 15- 16
 • Malt, Gert-Fredrik (2003). Boligrett. Nye lover om boligbyggelag og borettslag. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 18- 20
 • Malt, Gert-Fredrik (2001). Husleienemnd, takstnemnd og husleitvistutvalg. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 23- 24
 • Malt, Gert-Fredrik (2001). Rt. 2001 s. 157: Fornyelse av leieforhold til forretningslokaler ved utleiers ønske om egen utnyttelse. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 14- 14
 • Malt, Gert-Fredrik (2001). Seksjonssameiers prosessuelle stilling. Rt 2000 s. 1153. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 21- 23
 • Malt, Gert-Fredrik (2000). Boligrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2000(1), s 13- 14
 • Malt, Gert-Fredrik (2000). Boligrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2000(2), s 18- 19
 • Malt, Gert-Fredrik (2000). Kommentarer til eierseksjonsloven. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (7), s 412- 428
 • Malt, Gert-Fredrik (1997). Notater om forslaget til ny eierseksjonslov 1986. Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett).  ISSN 1501-0511.  (157)
 • Malt, Gert-Fredrik (1995). Dynamic interpretation. Spatial and temporal aspects in interpretation. Jes Bjarup & Mogens Blegvad (Hrsg): Time, Law and Society. ARSP. Archiv für Rechts- und Socialphilosophie.  ISSN 0001-2343.  (64), s 85- 100
 • Malt, Gert-Fredrik (1992). To glemte linjer i tradisjonell rettsfinningslære. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1-2), s 48- 83
 • Malt, Gert-Fredrik (1990). Juss og Moral 1. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO.  ISSN 0333-2713.  s 15- 18
 • Malt, Gert-Fredrik (1990). Justisdepartementets tinglysingsavgjørelser. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  s 487- 498
 • Malt, Gert-Fredrik (1987). Med SAIH til Nicaragua - det er bruk for SAIH-tierne. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO.  ISSN 0333-2713.  (7), s 104-106
 • Malt, Gert-Fredrik (1987). Types of Norms. A note on the problem. Complex.  ISSN 0806-1912.  (8), s 71- 110
 • Malt, Gert-Fredrik (1986). Svake normer. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 167- 191
 • Malt, Gert-Fredrik (1985). On deontic probability. Complex.  ISSN 0806-1912.  (8), s 1- 34
 • Malt, Gert-Fredrik (1982). Radikal boligpolitikk i et u-land: Nicaragua. Hefte for kritisk juss.  ISSN 0800-4099.  (2), s 46- 52
 • Malt, Gert-Fredrik (1982). Políticas y organizaciones de producción, mejoramiento y administración de viviendas en la nueva Nicaragua. Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett).  ISSN 1501-0511.  B(1)
 • Malt, Gert-Fredrik (1981). Deontiske systemer - Begreper og kritikk. Complex.  ISSN 0806-1912.  (2), s 5- 37
 • Malt, Gert-Fredrik (1980). Rett og urett i undertrykkelse av indianere i Syd-Amerika. Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett).  ISSN 1501-0511.  (74)
 • Malt, Gert-Fredrik (1978). Kritisk rettsteori i Norge. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  (7), s 39- 57

Se alle arbeider i Cristin

 • Malt, Gert-Fredrik (2016). Bokanmeldelse. Hans Petter Graver: Dommernes krig. Den tyske okkupasjonen 1940-45 og den norske rettsstaten. Oslo (Pax) 2015. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  129(2-3), s 307- 329
 • Malt, Gert-Fredrik (2015). Hans Petter Graver: Judges against Justice. On Judges when the Rule of Law is under Attack. Berlin 2015. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  128(3-4), s 394- 401
 • Malt, Gert-Fredrik (2007). Folke Grauers: Nyttjanderätt. Hyra, bostedsrätt, arrende och tomträtt. 12 Uppl. Juristförlaget, Lund 2005. 292 s. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1-2), s 272- 276
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Bokanmeldelse. Kåre Lilleholt, Christian Fr. Wyller og Morten Aagenæs: Kommentarutgave til borettslovene. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 13
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Grunnrett til bolig i Norge. Kommentar til Helenelunds artikkel om "Den subjektiva rätten til boende i det finländska grundrättighetssystemet". Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  23, s 168- 171
 • Malt, Gert-Fredrik (2000). Bokanmeldelse. Christian Fr. Wyller: Boligrett 4. utgave. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  s 650- 652
 • Malt, Gert-Fredrik (2000). Christian Fr. Wyller: Boligrett (bokanmeldelse). Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  2000(10), s 650- 652
 • Malt, Gert-Fredrik (1993). Minnetale for Torstein Eckhoff, 27de april 1993. Hefte for kritisk juss.  ISSN 0800-4099.  (1), s 1- 5
 • Malt, Gert-Fredrik (1992). Spørsmål til innføring i rettsstudiet og rettskildelære. Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett).  ISSN 1501-0511.  (138)
 • Malt, Gert-Fredrik (1987). Lettere for Miskitoene i Nicaragua. Mennesker og Rettigheter.  ISSN 0800-0735.  (4), s 18- 22
 • Malt, Gert-Fredrik (1987). Menneskerettigheter og politikk: Nicaragua. Mennesker og Rettigheter.  ISSN 0800-0735.  (4), s 22- 25
 • Malt, Gert-Fredrik (1986). Bokanmeldelse. Bent Liisberg: Husleieregulerling. 1984. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (5), s 305- 307
 • Malt, Gert-Fredrik (1986). Bokanmeldelse. Christian Fr. Wyller (red.): Boligrett 2. utgave. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (5), s 302- 305
 • Malt, Gert-Fredrik (1986). Tale til Torstein Eckhoff. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (9), s 325- 327
 • Malt, Gert-Fredrik (1985). Anmeldelse. Retfærd - et nordisk tidsskrift. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (9), s 537- 538
 • Malt, Gert-Fredrik (1984). Grini og Lilleholt: Borettslovene. 1983. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (10), s 637- 640
 • Malt, Gert-Fredrik (1983). Boliglovsamlingen 1982. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.
 • Malt, Gert-Fredrik (1983). Tugurios - de fattiges boliger i Nicaragua. BO.  (1), s 20- 23
 • Malt, Gert-Fredrik (1978). Noen forutsetninger og tendenser i Vest-tysk rettsteoretisk forskning. Institutt for offentlig retts skriftserie. 23.
 • Malt, Gert-Fredrik (1978). Noen institusjonelle forutsetninger for rettsvesen og rettsvitenskap i Forbundsrepublikken Tyskland. Institutt for offentlig retts skriftserie. 22.
 • Malt, Gert-Fredrik (1977). Bokanmeldelse: Ny Rett og samfunn (T. Mathiesen). Rett og Samfunn 2. utgave. Hefte for kritisk juss.  ISSN 0800-4099.  (2), s 28- 30
 • Malt, Gert-Fredrik (1977). Systemteori og Rettsvitenskap: Systemåpenhet og delåpenhet, særlig om Niklas Luhmanns funksjonal-strukturelle systemteori.
 • Malt, Gert-Fredrik (1977). Tvilsom rettferdighet: En tilnærmelse til Hegels rettsfilosofi. Institutt for offentlig retts skriftserie. 15.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 11:20 - Sist endret 7. aug. 2017 13:29