undervisning_moss

Undervisning

 

Giuditta Cordero Moss

Internasjonal privatrett

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR1280/

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5280/

 

Comparative Private Law

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR1240/

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5240/

 

International Commercial Law

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR1230/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5230/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veileder PhD-stipendiater (tidligere doktorgradsstipendiater), vitenskapelige assistenter og studenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 17. feb. 2009 14:50 - Sist endret 28. okt. 2013 16:35