print logo

Hedvig Bugge Reiersen

Stipendiat
Bilde av Hedvig Bugge Reiersen
English version of this page
Telefon +47-22859302
Faks +47-22859720
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 23 0165 Oslo
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Født 1979
2006 Cand.jur. -Universitetet i Oslo
2005-2006 Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, UiO
2006 Ansatt ved Handelshøyskolen BI
2007 Universitetsstipendiat, Institutt for Privatrett, UiO

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Selskapsrett
 • Pengekravsrett

Faglige kompetanseområder

 • Selskapsrett
Emneord: Selskapsrett

Publikasjoner

 • Reiersen, Hedvig & Sjåfjell, Beate (2010). NUF-kaoset i norsk rett - et bidrag til oppklaring :. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  123(3), s 423- 463
 • Reiersen, Hedvig (2009). Selskapsrett. Norsk filial av utenlandsk foretak (NUF). Partsevne - Høyesteretts dom 16. desember 2008 (HR-2008-2150-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  s 29- 30
 • Sjåfjell, Beate & Reiersen, Hedvig (2009). Report from Norway: Redemption through Demergers . European Company Law.  ISSN 1572-4999.  6(1), s 40- 43
 • Sjåfjell, Beate & Reiersen, Hedvig (2008). Report from Norway: Gender Equality in the Board Room . European Company Law.  ISSN 1572-4999.  5(4), s 191- 195
 • Reiersen, Hedvig (2008). Selskapsrett. Rekkevidden og tolkning av vedtektsfestede omsetningsbegrensninger i aksjeselskap - Høyesteretts dom 21. februar 2008 (HR-2008-00358-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 22- 23
 • Reiersen, Hedvig (2008). Selskapsrett. Spørsmål om en selskapsdisposisjon var en "utdeling" fra selskapet (aksjeloven § 3-6 annet ledd)..... Rt. 2008 s. 385. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 15- 19

Se alle arbeider i Cristin

 • Bugge Reiersen, Hedvig (2007). "Ansvarsbegrensning og ansvarsfrihet i aksjeselskaper. Forhåndsregulering av styremedlemmers erstatningsansvar.". Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0501-1.  209 s.
 • Reiersen, Hedvig Bugge (2007). Ansvarsbegrensning og ansvarsfrihet i aksejselskaper. Fagbokforlaget.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. mar. 2008 09:44 - Sist endret 25. okt. 2013 15:45