Inger Berg Ørstavik

Førsteamanuensis - Institutt for privatrett
Bilde av Inger Berg Ørstavik
English version of this page
Telefon +47-22859539
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Studieseksjonen

Bakgrunn

Ørstavik har siden høsten 2014 vært førsteamanuensis ved Institutt for Privatrett. Hun har erfaring fra Regjeringsadvokaten og fra advokatfirmaet Schjødt. Hun ble Ph.D. i 2010 med avhandlingen "Innovasjonsspiralen - patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser". Avhandlingen ble premiert med H.M.Kongens gullmedalje.

Ørstavik har særlig arbeidet med immaterialrett, konkurranserett, kontraktsrett og prosedyre. Hun har bred erfaring med undervisning og formidling, og har blant annet undervist i internasjonale menneskerettigheter ved Fudan University i Shanghai, Kina. Hun publiserte i 2010 boken "Innovasjonsspiralen", og har publisert flere artikler innen immaterialrett og konkurranserett.

Inger Berg Ørstavik er styremedlem i REC Silicon ASA og i Nordic Semiconductor ASA, og hun er leder av Matbransjens Faglige Utvalg.

 

Faglige kompetanseområder

 • Immaterialrett
 • Konkurranserett
 • Kontraktsrett
 • Sivilprosess og tvisteløsning

 

Emneord: Immaterialrett, Konkurranserett, Kontraktsrett, Sivilprosess, Tvisteløsning

Publikasjoner

 • Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Are; Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2016). Preseptoriske immaterialrettsregler, og virkningene av dem, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel 18.  s 365 - 403
 • Ørstavik, Inger Berg (2016). Konkurranserettens betydning ved tolkning og utfylling av avtaler. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (04), s 372- 418
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). Erstatning i konkurranseretten, I: Inge Lorange Backer & Tron Løkken Sundet (red.),  40. Nordiske Juristmøte Bind II.  Det norske Styret.  ISBN 978-82-999790-1-6.  Erstatning i konkurranseretten.  s 217 - 223
 • Ørstavik, Inger Berg (2013). Improvements and grant-back in biotech licensing, In Hans Henrik Lidgard (ed.),  Nordic perspectives on Competition in Innovation Markets.  Lunds Universitet.  ISBN 978-91-637-2583-8.  Artikkel.  s 145 - 160
 • Ørstavik, Inger Berg (2010). Ekvivalenslærens innhold som rettsnorm i norsk patentrett. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  79(2), s 134- 149
 • Ørstavik, Inger Berg (2009). Immaterialrett. Patentrett. Patentbeskyttelsens omfang,jf. patentlovens § 39 - ekvivalenslæren - Høyesteretts kjennelse 2. september 2009 (HR-2009-1735-A), donepezil. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 17- 19
 • Ørstavik, Inger Berg & Andersen, Lars Berge (2009). Sosialistisk markedsøkonomi i praksis ikrafttredelse av en konkurranselov i Kina. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  122(3), s 445- 463 . doi: http://www.idunn.no/file/ci/34649000/tfr_2009_03_pdf.pdf
 • Ørstavik, Inger Berg (2005). Technology transfer agreements: Grant-backs and no-challenge clauses in the new EC technology transfer regulation. IIC-International Review of Industrial Property and Copyright Law.  ISSN 0018-9855.  36, s 83- 112

Se alle arbeider i Cristin

 • Ørstavik, Inger Berg (2016). Consequences of the Huawei decision for licensing practices.
 • Ørstavik, Inger Berg (2016). Vernet for særpregete foretaksnavn - fare for forveksling. Høyesteretts dom av 22. september 2016, Pangea Property Partners AS. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 8- 11
 • Ørstavik, Inger Berg & Stenvik, Are (2016). Lovstrid som ugyldighetsgrunn for immaterialrettsavtaler.
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). Avgjørelse fra Førsteinstansretten om avbildning av produkter, spill og spillebrett, som varemerke.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(2), s 10- 11
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). EU-domstolens sak C-577/13 om supplerende beskyttelsessertifikater og flere legemidler basert på samme aktive virkestoff.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(2), s 13- 13
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). Konkurranseretten setter grenser for retten til å håndheve patenter. EU-domstolens dom av 16. juli 2015 i sak C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd. mot ZTE Corp. og ZTE Deutschland GmbH.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(4), s 10- 12
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). Patenter og menneskelige embryonale stamceller. EU-domstolens dom i sak C-364/13 (International Stem Cell Corporation), 18. desember 2014.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(1), s 15- 16
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). TRIPP-TRAPP stolen som tre dimensjonalt varemerke. EU-domstolens dom i sak C-205/13 (Hauck mot Stokke m.fl.), 18. september 2014.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(1), s 16- 17
 • Ørstavik, Inger Berg (2014). Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Tine Sommer: Ansattes immaterielle rettigheter. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 568- 571
 • Ørstavik, Inger Berg (2013). Styrking av håndhevingsreglene for det industrielle rettsvern. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 18- 20
 • Ørstavik, Inger Berg (2012). Bengt Domeij, Patentavtalsrätt: Licenser, överlåtelser och samägande i patent. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 546- 550
 • Ørstavik, Inger Berg (2010). Innovasjonsspiralen - patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 34.
 • Ørstavik, Inger Berg (2008). Carl Martin Gölstam: Licensavtalet och konkurrensrätten. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (4-5), s 623- 627
 • Ørstavik, Inger Berg (2005). EU's gruppefritak for teknologioverføringsavtaler.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2014 09:40 - Sist endret 17. okt. 2017 09:22