print logo

Irina Eidsvold Tøien

Stipendiat
Bilde av Irina Eidsvold Tøien
English version of this page
Telefon +47- 22 85 97 83
Brukernavn
Besøksadresse Inst. for privatrett Karl Johans gate 47 0166 Oslo
Postadresse Inst. for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Irina Eidsvold Tøien ble cand. jur. i Oslo i 2001. Hennes studentavhandling ”Utøvende kunstneres rettigheter på Internett” ble skrevet mens hun var vit. ass på Institutt for Rettsinformatikk.

Eidsvold Tøien er også utdannet skuespiller fra Statens Teaterhøgskole og har arbeidet flere år ved ulike scener i landet, samt noe med TV/film.

Hun er advokat med 5 års praksis fra advokatfirmaet Bull & Co, og har de siste 5 årene vært juridisk sjef/advokat for komponistorganisasjonen TONO.

Faglige kompetanseområder

  • Immaterialrett
  • Opphavsrett

Pågående forskning og undervisning

Irina er ansatt som stipendiat ved Institutt for privatrett, hvor hun skal skrive PhD-avhandling om emner i tilknytning til utøvende kunstneres rettigheter. Et av temaene hun ønsker å problematisere er hvorvidt kreativitetskriteriet, som oppstilles som en av hovedbegrunnelsene for å skille ut utøverprestasjoner fra opphavsretten, er et berettiget kriterium for en sondring. Hennes arbeidshypotese er at utøvende kunstnere fremfører ikke bare andres åndsverk, de er også selv skapende. Er det da fortsatt grunnlag for å oppstille et skille mellom disiplinene?

I tillegg til å forske underviser hun på 3. avdeling i kontraktsrett.
 

 

 

Emneord: Immaterialrett, Opphavsrett

Publikasjoner

  • Tøien, Irina Eidsvold (2012). Originalitetsbegrepet i EU-retten- ny kurs?. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  4, s 403- 423
  • Tøien, Irina Eidsvold (2012). Originalitetskriteriet i EU-retten- ny kurs?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  14(4), s 5- 9
  • Tøien, Irina Eidsvold (2011). Immaterialrett. Er utøvende kunstneres prestasjoner beskyttet som opphavsrett? Presentasjon av phd-prosjekt innen immaterialrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 24- 25

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. feb. 2011 14:23 - Sist endret 24. okt. 2014 10:28