Katrine Fredwall

Bilde av Katrine Fredwall
Telefon +47-22859783
Rom 3351b
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Media Øst
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet

Bakgrunn

Født 1969. Cand. jur. 1995.

Fredwall  arbeidet i Advokatfirmaet Thommessen (eg.Thommessen Krefting Greve Lund) fra 1995 - 2000. Hun arbeidet  i denne perioden særlig med konkurranserett,  immaterialrett og personvern. Fredwall arbeidet i Lovavdelingen, Justisdepartementet fra 2000 til 2015. Hun arbeidet først i Enhet for offentligrett med arbeid knyttet til designloven, personopplysningsloven og Finnmarksloven, men gikk relativt snart over til Enhet for privatrett. Hun var  lovrådgiver i enheten med fagansvar for familie-, arv- og personrett, samt  internasjonal privatrett på disse områdene. Hun arbeidet de senere årene blant annet med ny lov om vergemål, ny lov om forsvunne personer, avvikling av statens arverett og oppfølging av NOU 2007: 16 Ny Skiftelovgivning mv. og NOU 2014: 1 Ny arvelov mv. Som ledd i arbeidet arrangere hun også nordiske og internasjonale fagkonferanser og deltok i internasjonalt arbeid på nordisk og europeisk nivå. Hun var også medlem i utvalget som la frem utredningen NOU 2003: 21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern. Hun har siden desember 2014 arbeidet som stipendiat ved Institutt for privatrett. Hun arbeider med en familierettslig avhandling som planlegges ferdigstilt innen desember 2018.

Fra tidligere har hun også utdanning og praksis som journalist, samt blant annet erfaring fra Stortinget og Sivilombudsmannen.

 

Emneord: Familie- og arverett, vergemålsrett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. des. 2014 15:34 - Sist endret 20. des. 2017 14:08