print logo

Markus Jerkø

Stipendiat
Bilde av Markus Jerkø
English version of this page
Telefon +47-22859334
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 / St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Markus Jerkø ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2007. Hans studentavhandling, «Er bærekraftig utvikling et prinsipp i norsk rett? – Bidrag til en rettslig analyse» ble skrevet som vitenskapelig assistent ved universitetets Forskergruppe i naturressursrett. Jerkø har også studert matematikk, psykologi og filosofi ved UiO. Fra høsten 2010 er han ansatt som stipendiat ved Institutt for Privatrett, hvor han skriver en ph.d. om rettslige bevisvurderinger. I dette arbeidet ønsker han å kombinere innsikter fra blant annet sannsynlighetsteori, logikk, språk-, vitenskaps- og erkjennelsesfilosofi for å vurdere hvordan rettslige bevisvurderinger kan tilfredsstille de krav til etterprøvbarhet som kan grunnes på vitenskapelige idealer og prinsipper om rettssikkerhet. Når han ikke forsker, underviser han i de privatrettslige fagene på 1. avdeling.
 

Vitenskapelige arbeider

Jerkø, Markus: «Det norske formålet «bærekraftig utvikling»», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2009 s. 354–387.
Jerkø, Markus: Anmeldelse av Aðalheiður Jóhannsdóttir, The significance of the default. A study in environmental law methodology with emphasis on ecological sustainability and international biodiversity law, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2010 s. 162–169.

 

Emneord: Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Sivilprosess, Strafferett og straffeprosess

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Jerkø, Markus (2010). Anmeldelse av Aðalheiður Jóhannsdóttir: The significance of the default. A study in environmental law methodology with emphasis on ecological sustainability and international biodiversity law. Uppsala Universitet, Uppsala 2009. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 162- 169

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. sep. 2010 09:50 - Sist endret 21. okt. 2014 14:05