print logo

Markus Jerkø

Postdoktor
Bilde av Markus Jerkø
English version of this page
Telefon +47-22859334
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 / St. Olavs plass 0130 Oslo

Markus Jerkø er født 1980, cand.jur. fra UiO 2007, ph.d. 2015. Har også studert matematikk, psykologi og filosofi ved UiO. Postdoktor fra våren 2015. Har skrevet avhandlingen Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse.

Primære faglige interesser: Erkjennelses- og bevisteori; språk- og tolkningsteori; rettslige argumentasjonsformer.

Underviser i grunnleggende privatrett, rettskildelære og til examen facultatum.

 

Aktuelt undervisningsmateriale

 

Miljørett:

Det norske formålet «bærekraftig utvikling»

Rettskildelære og rettslig argumentasjon:

Om rettslige prinsipper og prinsippargumentasjon

Om rettsanvendelsen og faktuelle vurderinger

 

Emneord: Bevisteori, Rettskildelære, Examen facultatum, Allmenn rettsteori

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Jerkø, Markus (2010). Anmeldelse av Aðalheiður Jóhannsdóttir: The significance of the default. A study in environmental law methodology with emphasis on ecological sustainability and international biodiversity law. Uppsala Universitet, Uppsala 2009. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 162- 169

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. sep. 2010 09:50 - Sist endret 17. aug. 2015 12:31