print logo

Markus Jerkø

Stipendiat
Bilde av Markus Jerkø
English version of this page
Telefon +47-22859334
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 / St. Olavs plass 0130 Oslo

Markus Jerkø er født 1980, cand.jur. fra UiO 2007. Har også studert matematikk, psykologi og filosofi ved UiO. Stipendiat ved Institutt for Privatrett fra høsten 2010, gjennomføringsstipendiat fra høsten 2014. Har skrevet avhandlingen Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse.

Primære faglige interesser: Erkjennelses- og bevisteori; språk- og tolkningsteori; rettslige argumentasjonsformer.

Underviser i grunnleggende privatrett, rettskildelære og til examen facultatum.

 

Aktuelt undervisningsmateriale

 

Miljørett:

Det norske formålet «bærekraftig utvikling»

Rettskildelære og rettslig argumentasjon:

Om rettslige prinsipper og prinsippargumentasjon

Om rettsanvendelsen og faktuelle vurderinger

 

Emneord: Bevisteori, Rettskildelære, Examen facultatum, Allmenn rettsteori Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 10. sep. 2010 09:50 - Sist endret 10. nov. 2014 15:27