Marte Eidsand Kjørven

Stipendiat
Bilde av Marte Eidsand Kjørven
Telefon +47-22859328
Rom 242 A
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

2007: Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett
2007: Master i rettsvitenskap
2008-2009: Advokatfullmektig ved Kluge advokatfirma
2009: Stipendiat ved Institutt for privatrett

Faglige kompetanseområder

 • obligasjonsrett
 • verdipapirrett

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved Institutt for privatrett

Eidsand Kjørven skriver phd-avhandling med tema: "Ytelse av investeringstjenester til forbruker".

Emneord: Kontraktsrett, EØS-rett, Selskapsrett, Europarett

Publikasjoner

 • Kjørven, Marte Eidsand (2013). Fokus Bank-saken - Rt. 2012 s. 1926. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1)
 • Kjørven, Marte Eidsand (2013). Replikk til Kyrre Eggens kommentar til min artikkel om Rt. 2010 s. 355 (Lognvik-dommen). Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (2), s 185- 189
 • Kjørven, Marte Eidsand (2012). Anvendelse av avtaleloven § 36 ved salg av finansielle instrumenter til forbruker - kommentar til Rt. 2012 s. 355 (Lognvik-saken). Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (7), s 387- 406
 • Kjørven, Marte Eidsand (2012). Anvendelse av avtaleloven § 36 ved salg av lånefinansierte sammensatte investeringsprodukter - Rt. 2012 s. 355. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 23- 25
 • Kjørven, Marte Eidsand (2011). Vilkår for avbrytelse av foreldelsesfristen, I:  Foreldelse av fordringer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01730-3.  s 295 - 401
 • Kjørven, Marte Eidsand (2011). Virkningene av avbrytelse av foreldelsesfristen, I:  Foreldelse av fordringer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01730-3.  s 406 - 457

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjørven, Marte Eidsand; Bruserud, Herman; Nyland, Espen; Holdø, Håvard H.; Lervåg, Jon Vegard & Nygård, Mona (2011). Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01730-3.  561 s.
 • Kjørven, Marte (2008). Avbrytelse av foreldelsesfristen ved rettslige skritt mv. - vilkår og virkninger. Privatrettsfondet.  ISBN 978-82-7236-191-3.  174 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjørven, Marte Eidsand (2013). Miriam Skag, Starttidspunkt for foreldelsesfrister, Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2012. 533 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1)
 • Kjørven, Marte Eidsand (2011). Fredric Korling: Rådgivningsansvar - särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning Jure Förlag AB, Stockholm 2010, 743 sider. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (5), s 310- 312

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2009 13:47 - Sist endret 23. sep. 2015 11:18