Sjur Swensen Ellingsæter

Bilde av Sjur Swensen Ellingsæter
English version of this page
Telefon +47-22859290
Rom 354b
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Øst
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Nordisk institutt for sjørett

Faglige interesser

Sjur arbeider med en PhD-avhandling som omhandler hvordan EUs krisehåndteringsdirektiv (direktiv 2014/59/EU) avveier hensynet til finansiell stabilitet mot generelle konkursrettslige hensyn.

Hans faginteresser omfatter

  • EU/EØS-rett
  • finansmarkedsrett
  • konkursrett
  • obligasjonsrett

Bakgrunn

Sjur oppnådde mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2012.  Høsten 2011 og våren 2012 var han vitenskapelig assistent ved Senter for europarett.

Etter studiene har Sjur vært ansatt som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet BA-HR, hvor han hovedsakelig har arbeidet med fremmedkapitalstransaksjoner og finansregulatoriske spørsmål.

Tilsatt som stipendiat ved Institutt for privatrett, UiO, september 2015.

 

 

Emneord: EØS-rett, obligasjonsrett, Finansmarkedsrett, EU-rett, Konkursrett

Publikasjoner

  • Ellingsæter, Sjur Swensen (2016). Krisehåndtering av finansinstitusjoner.
  • Ellingsæter, Sjur Swensen (2016). Om avvikling av finansinstitusjoner etter krisehåndteringdirektivet.
  • Ellingsæter, Sjur Swensen (2016). Sanksjoner i norsk finansmarkedsrett.
  • Ellingsæter, Sjur Swensen (2016). The Bank Resolution and Recovery Directive - Balancing financial stability and the rights of creditors of financial institutions.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2015 14:15 - Sist endret 29. apr. 2016 14:02

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter