Tone Linn Wærstad

Postdoktor
Bilde av Tone Linn Wærstad
English version of this page
Telefon +47 22850236
Rom 214
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130

Faglige interesser

 • Familierett
 • Internasjonal privatrett på familierettsområdet
 • Internasjonale menneskerettigheter
 • Kvinnerett
 • Diskrimineringsrett

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Internasjonale menneskerettigheter
 • Folkerett
 • Diskrimineringsrett
 • Rettskildelære
 • Familierett
 • Arverett

Bakgrunn

2004 Cand. mag

2005 Vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett

2006 Cand. Jur

2007 Stipendiat i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett

2008 Gjesteforsker Queen’s University og Ottawa University, Ontario, Canada

2010 Gjesteforsker, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia

2015 Ph. D i rettsvitenskap med avhandlingen:  “Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International law and Human Rights Law.”

2016 Postdoktor ved Institutt for privatrett

 

 

 

Emneord: Familie- og arverett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Diskriminerings- og likestillingsrett, Internasjonal privatrett

Publikasjoner

 • Wærstad, Tone L. (2017). Hvordan sikre kvinners diskrimineringsvern i møte med kulturelle praksiser gjennom forbudet mot strukturell diskriminering i kvinnediskrimineringskonvensjonen (KDK), I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  Kapittel.  s 196 - 210
 • Wærstad, Tone L. (2016). Harmonizing Human Rights Law and Private International Law through the Ordre Public Reservation: the example of the Norwegian Regulation of the Recognition of Foreign Divorces. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  (1), s 51- 71
 • Wærstad, Tone L. (2016). Mot en mer enhetlig regulering av tvangsekteskap i norsk rett?, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Artikkel.  s 523 - 537
 • Wærstad, Tone L. (2016). The Application of the Non-discrimination Guarantee in Muslim Women´s Processes of Divorce in Norway, In  The International Survey of Family Law. 2016 Edition.  Jordan Publishing.  ISBN 978 1 784732172.  Kapittel.  s 357 - 372
 • Wærstad, Tone L. (2014). Hvordan bør voldgift basert på religiøs rett i familielivet behandles i norsk rett? Lærdommer fra Canada sett i lys av diskrimineringsvernet, I: Anne Hellum & Julia Köhler-Olsen (red.),  Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  Kapittel 12.  s 321 - 355

Se alle arbeider i Cristin

 • Wærstad, Tone L. (2017). Protecting Muslim Minority Women's Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International law and Human Rights Law.. Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783848739271.  383 s.
 • Wærstad, Tone L. & atkin, bill (2016). The International Survey of Family Law. 2016 Edition. Jordan Publishing.  ISBN 978 1 784732172.  553 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wærstad, Tone L. (2018). Ekteskapsloven § 18 a: -- Bigami og barneekteskap.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Bruk av kvantitative og kvalitative data i rettsvitenskapelig forskning..
 • Wærstad, Tone L. (2017). Kulturelle og religiøse praksiser i møte med norsk rett -- Noen eksempler.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Menneskerettighetenes aktualitet for internasjonal privatrett på familierettens område: Særskilt om anerkjennelse av utenlandske barneekteskap i norsk rett..
 • Wærstad, Tone L. (2017). Religiøs rett anno 2017. Rettslige utfordringer knyttet til bruken av religiøs rett i dag: særskilt om reguleringen av uformelle tvangsekteskap..
 • Wærstad, Tone L. (2017). Tvang til å inngå ekteskapslignende forhold: Utfordringer i norsk rett.
 • Bredal, Anja & Wærstad, Tone L. (2014). Gift, men ugift : Om utenomrettslige religiøse vigsler. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:006. Vis sammendrag
 • Wærstad, Tone L. (2009). Blogg: Kvinnekonvensjonen!. sosialdemokratiet.no.
 • Wærstad, Tone L. (2009, 17. april). Intervju: Sharialov og familierett i vestlige rettssystemer, Tone L. Wærstad på P2. [Radio].  NRK P2.
 • Meidell, Merete & Wærstad, Tone L. (2007). En presentasjon av Jarkoo Tonttis artikkel.
 • Wærstad, Tone L. (2007). Innvandrerkvinners rett til skilsmisse [Kommentar]. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. apr. 2016 15:22 - Sist endret 5. okt. 2016 10:03

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter