Brendan John Nixon

Vitenskapelig assistent
Bilde av Brendan John Nixon
Telefon 22850056
Brukernavn
Besøksadresse Senter for rettsinformatikk Domus Nova St. Olavsplass 5 0166 Oslo
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St Olavs plass 5 0130 Oslo

Tema for avhandling

Tilknyttet prosjektet  "SIGNAL - Security in Internet Governance and Networks: Analysis of the Law"

Emneord: Rettsinformatikk
Publisert 24. mai 2017 14:14 - Sist endret 29. mai 2017 13:16