Nora Sandvik Bratheim

Vitenskapelig assistent
Bilde av Nora Sandvik Bratheim
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Tema for avhandling

Varemerkelisens - Lisenshavers mislighold av lisensavtalen.

 

Emneord: Immaterialrett, Kontraktsrett
Publisert 21. aug. 2017 09:17 - Sist endret 13. sep. 2017 11:24